Oko

Sopky a zemětřesení

Sopky a zemětřesení
Sopky a zemětřesení spolu souvisí. Obrázek: Wikipedia, autor: Fredrik.

Sopky a zemětřesení jsou přírodní jevy spolu navzájem související. Sopky se stejně jako zemětřesení vyskytují podél zlomových linií, které jsou místem, kde se spolu setkávají dvě zemské tektonické desky. Podél zlomů se kry pohybují, narážejí do sebe a navzájem se naří jedna pod druhou. A právě tyto pohyby stojí u vzniku jak zemětření, tak sopek.

Sopka je hora tvořená navršeným magmatem (roztavené horniny), které čas od času vlivem tlaku vytryskne z nitra Země.

Sopky vznikají v místech trhlin v zemském plášti. Roztavené magma je obrovskou silou tlačeno k zemskému povrchu, vytváří kupovité hory, rozlévá se do krajiny, ochlazováním opět tuhne a mění se v kámen (lávu). Uvnitř sopečného kužele je otvor do nitra Země zvaný kráter.

Sopka může být po mnoho let nečinná (spát) a poté se opět probudit k životu, nebo může vyhasnout navždy.

K zemětřesení dochází tehdy, když se zemské tektonické desky dají do pohybu. Největší zemětřesení vznikají na místě doteku jednotlivých desek.

Během zemětřesení zle pociťovat otřesy země. Zemská kůra praská, objevují se rozsáhlé pukliny. Při silném zemětřesení hrozí budovám zřícení, mosty a silnice se propadají, vesení elektrického proude je přerušeno... Vznikají rozsáhlé škody a jsou ohroženy i lidské životy.


Další články

Termoelektrický jev vytváří elektrické napětí působením tepla.
Bizona amerického lovili lovci na americkém kontinentu.
Letohrádek královny Anny v Praze stojí v sousedství Pražského hradu.
Fénické písmo stojí u zrodu mnoha dnes používaných písem.
Rozhledna na Strážné byla postavena roku 2013.
Kláštery Meteora jsou vystavěny na skalních vrcholcích.
Klášter Rosa coeli Dolní Kounice byl založen roku 1181.
Sopka Pinatubo ohrožuje Filipíny, vybuchla v roce 1991.
Kostel sv. Benedikta je součást kláštera barnabitek.
Jaguár americký žije skrytým způsobem.
Azurit je pestrobarevný druhotný minerál modré barvy.
Dopplerův jev působí na výšku tónu.
Kostel Panny Marie před Týnem se dvěma věžemi.
Sopka Tambora vybuchla roku 1815.

Sopky a zemětřesení spolu navzájem souvisí. Oba jevy se vyskytují podél zlomových linií.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů