Oko

Pravěké jeskynní malby

Pravěká jeskynní malba koně v jeskyni Lascaux
Pravěká jeskynní malba koně v jeskyni Lascaux ve Francii. Tento obraz je podle ustanovení autorského zákona č. 121/2000 Sb. volným dílem, protože uplynulo více než sedmdesát let od úmrtí autora.

Výtvarné umění sloužilo lidem od nepaměti. Mezi nejstarší umělecká díla v historii, která jsou nám známa díky tomu, že se dochovala až do dnešních dní, patří pravěké nástěnné jeskynní malby.

Jsou dílem prehistorických umělců, kteří při jejich tvorbě používali přírodní materiály jako uhlí, barviva z bobulí rostlin, stromovou kůru a někdy dokonce krev. Pravěké jeskynní malby obvykle znázorňují lov a zvířata žijící v tehdejší krajině, například divoké koně. Obrazy, které tehdejší umělci kreslili na vápencové stěny jeskyní, vynikají neuvěřitelnou živostí.


Další články

Automobil Ariel Atom má hmotnost pouhých 500 kg.
Hrad Šelmberk je dnes zříceninou.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Vosa obecná si staví hnízda.
Repliku jeskyně Altamira mohou lidé obdivovat bez poškozování originálu.
Čeští vodní a brodiví ptáci zde hnízdí i pouze prolétají.
Bobří hrad má vchod pod vodou.
Vodní nádrž Liptovská Mara byla vybudována nedaleko městského centra kraje.
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně byla uvedena do provozu roku 1996.
Ropucha obecná pojídá hmyz, pavouky a červy.
Vodní vír Maelstrom vzniká v Norském moři.
Jehličnaté stromy byly v prehistorii dominantními rostlinami.
Bobr evropský je největší evropský hlodavec.
Tykev obecná se řadí mezi rostliny poléhavé.

Pravěké jeskynní malby jsou výsledkem činnosti prehistorických umělců, kteří při jejich tvorbě používali přírodní materiály.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů