Oko

Bobr evropský

Bobr evropský
Bobr evropský (Castor fiber). Obrázek zdroj.

Především v dřívějších dobách se lovci starali zejména o to aby ulovili co největší množství zvířat na maso a získali co nejvíce kožešin. Jedním z druhů, které tímto neuváženým počínáním téměř vyhynul, je i bobr evropský, což je statný hlodavec přizpůsobený pro život ve vodě. Bobři byli loveni jednak pro své maso, především tučný, plochý a málo osrstěný ocas, který byl považován za vynikající pochoutku, jednak pro vysoce ceněnou kožešinu.

U nás byl na přelomu 18. a 19. století vyhuben a vracet se do naší přírody začal od druhé poloviny osmdesátých let dvacátého století.

Bobr je největší evropský hlodavec. V dospělosti dosahuje délky 80 až 100 centimetrů a hmotnosti kolem 30 kg. Srst bobra je jemná, hustá a hnědě zbarvená. Usídluje se jen na místech, kudy protékají vodní toky nebo kde jsou vodní nádrže. Mezi prsty zadních nohou má plovací blány. Dovede proto výborně plavat a stejně dobře se i potápí. Pod vodou vydrží 10 až 14 minut.

Několik bobřích rodin se spojuje dohromady a vytvářejí menší nebo větší kolonie. V hlinitých březích si vyhrabávají obytné nory, které ústí pod vodu. Na stojatých vodách si stavějí tzv. hrady, což jsou velké hromady větví a bahna. Uvnitř mají obytnou komůrku s východem pod vodu. Velkými hlodáky dokáží bobři porazit až 50 cm tlusté stromy, které dělí na menší části a ty shromažďují v zásobárnách, ukrytých pod vodou. Hlavní potravu bobrů tvoří kůra z větví a kmenů poražených stromů.

Březost bobřích samic trvá 3,5 měsíce, koncem jara rodí 2 až 4 mláďata, která ihned vidí. Dospívají ve 3 až 4 letech a do té doby žijí stále s rodiči.


Další články

Biolíh je alternativní palivo.
Galaxie mají různé tvary i velikosti.
Kaštanovník setý pochází z Malé Asie.
Labyrint ve kterém žil Minotaurus, se kterým se utkal hrdina Theseus.
Krátkonožka evropská žije na velmi teplých lesostepních a hájových lokalitách.
Porodnické kleště pomáhají při porodu.
Malá Pravčická brána se nachází v oblasti Labských pískovců.
Šintoistická svatyně Icukušima je jedním z nejposvátnějších míst Japonska.
Dřípatka karpatská kvete brzy zjara.
Ostrov Hiddensee v Baltu.
Pečené jedlé kaštany lze použít i namísto brambor.
Olivovník evropský hojně roste ve Středomoří.
Orel mořský má rozpětím křídel až 2,4 metru.
Pravčická brána stojí 5 km východně od Hřenska.

Bobr evropský je rozšířený na severní polokouli na říčních a lužních nivách. Bobr je aktivní po celý rok bez zimního spánku. Může se dožít věku přibližně 35 let.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů