Oko

46 - Čtyřicáté šesté číslo

Hloubka Hranické propasti činí 404 metrů

Hranická propast
Hranická propast dosahuje hloubky 404 metrů.

Hranická propast si podle výsledků nového měření připsala větší hloubku. Zatímco ještě v roce 2014 naměřili hloubku zaplavené vápencové jeskyně 200 metrů, nyní se s využitím moderní robotické technologie podařilo tento údaj upřesnit. Podvodní robotické plavidlo zde dosáhlo hloubky 404 metrů. Robotické plavidlo bylo vybaveno certifikovaným měřidlem a jím naměřená hloubka překonala o 12 metrů dosavadního rekordmana, kterým byla až do té chvíle italská jeskyně Pozzo del Merro.

Historie praní prádla začíná vodou a když byla málo účinná, na pomoc přišel písek, býčí žluč, morkové kosti, vaječné žloutky, svařené mléko, med a nakonec mýdlo a mýdlové prášky.

Křepel kalifornský obýval původně tichomořské pobřeží Severní Ameriky od jihozápadního Oregonu až po poloostrov Dolní Kalifornie.

Kardamon obecný je statná bylina z čeledi zázvorníkovitých, která pochází z Přední Indie. Dnes se pěstujena Jávě, Srí Lance, Antilách a v Quatemale.

Bohyně Ištar byla ve starověké Mezopotámii vládkyně nebe, bohyně jednak lásky, jednak války.

Měchýřovka Edwardsova je volně plovoucí kolonie polypovců, která obývá horní vrstvy vody na volném moři ve všech tropických a subtropických mořích.

Velikost atomu si můžeme představit srovnáním planety Země s golfovým míčkem.

Krajník hnědý dorůstá velikosti 16 až 21 mm a obývá listnaté lesy nížin a pahorkatin.

Souhvězdí Ryb můžeme na večerní obloze nejlépe pozorovat od října do prosince.

Dům Granovských se nalézá v Ungeltu za Týnským chrámem v Praze. Jedná se o napůl měšťanskou a napůl palácovou budovu, která vznikla kolem roku 1560.

Kuklík městský roste v křovinách, světlých lesích a na lesních okrajích, u zdí, na pustých místech z nížiny až do hor.

Cinabarit je přirozený sirník rtuťnatý HgS, který obsahuje kolem 85 % rtuti. Znám byl již v době starověku.

Minojská civilizace a její kultura vznikla na ostrově Kréta před asi 4500 lety. Vrcholu dosáhla minojská civilizace mezi lety 2200 až 1450 př. n. l. V období minojské civilizace bylo na ostrově postaveno několik velkých měst spojených dlážděnými cestami.

Řeřišnice luční upřednostňuje hlinité, zásadité i kyselé půdy, nalézt ji můžeme na zamokřených loukách a pastvinách, v okolí křovin, v příkopech a podobných vlhkých travnatých místech. Když na jaře rozkvete, dokáže louku obléci do růžové barvy.

Ledovec Vatnajökull najdeme na ostrově Island. Svou plochou 8100 km2 se jedná o třetí největší ledovec na světě.

Rákosník proužkovaný hnízdí zpravidla jednou ročně v bažinatých rákosinách s křovinami, na okrajích rybníků, vzácněji v obilních polích.

Královskou cestou jezdili čeští králové ke korunovaci na Pražský hrad. Jako první se po ní vydal roku 1438 Albrecht Habsburský a jako poslední o 400 let později Ferdinand Dobrotivý.

Tapiserie z Bayeux je vyšívaná tkanina jedinečná svým tématem a pozoruhodná svými rozměry, na které jsou vyobrazeny události, které předcházely bitvě u Hastingsu.

Čínská šikmá věž má ještě větší sklon než ta v Pise, stojí v parku Chu-ču v čínské Šanghaji.

Sysel obecný patří mezi obyvatele stepí. U nás již přirozené stepi nejsou, ale sysel obecný se změněným životním podmínkám dokázal přizpůsobit a obývá meze, stráně, pastviny a podobné kouty naší přírody.

Trepanace lebky se prováděla po tisíciletí až do středověku. Lidé se tak pokoušeli léčit nemoci ještě předtím, než objevili písmo.

Maďarské termální lázně Bükfürdö za výlet rozhodně stojí, patří k nejoblíbenějším lázním v Evropě a jsou druhé největší v Maďarsku. Nalezneme je v severozápadní části Maďarska, na rozhraní podhůří Alp a Malé uherské nížiny.

Baliský skot se vyvinul z divokého bantenga, žijícího v Zadní Indii, na Sundských ostrovech a Malajském poloostrově.

Deklarace nezávislosti je dokument, kterým vznikly Spojené státy americké, který byl podepsán 4. 7. 1776.

Kámen spilit se na první phled zdá se být neúhledným modrošedým kamenem. Vznikl jako výsledek sopečné činnosti, která probíhala ve starohorách neboli algonkiu v mělkém moři.

Čandígarh je moderně postavené město v Indii, které nachází souhlas i odmítání.

Masožravé láčkovky lapají živočichy do tekutiny, která je obsažena uvnitř jejich dutých listů.

První krůčky na cestě k letadlům učinila řada konstruktérů na konci devatenáctého a počátku dvacátého století.

Potravní řetězce v moři, jejichž základ tvoří plankton - drobné rostliny a korýši vznášející se ve vodě.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů