Oko

Kaštanovník setý

Kaštanovník setý
Kaštanovník setý dorůstá výšky 20 až 25 metrů.

Kaštanovník setý pochází z Malé Asie, kde dosud planě roste v oblasti od Středozemního moře po Kavkaz a v horské oblasti severního Íránu. Již od starověku se pěstoval v Řecku, později v Itálii a Španělsku. Od čtrnáctého století se pěstoval ve Švýcarsku, kde byly kaštany hlavní potravinou až do 17. století, kdy byly dovezeny brambory a rozšířily se obilniny. Kaštanovník setý se hojně pěstuje také v jižních oblastech Slovenska, ale dozrává i v Čechách.

Kaštanovník setý je opadavý, až 30 metrů vysoký strom se střídavými, tuhými, tmavě zelenými, podlouhle kopinatými a na okraji ostnitě pilovitými listy. Drobné jednopohlavné květy jsou uspořádány v klasy. Ve vrcholové části klasu přisedají svazečky květů prašníkových, kdežto ve spodní části klasu jsou umístěny, zpravidla po třech v jedné číšce, pestíkové květy. Číška je ostnitá, později dřevnatí a otvírá se 4 chlopněmi. Uvnitř číšky jsou uzavřeny obvykle 3 nažky na vrcholu se zbytkem blizny. Oplodí nažek je kožovité, tmavě hnědé, pod ním je světle hnědé, chlupaté, tenké a suché osemení. Semeno je tvořeno dvěma masitými, nažloutlými, na zásobní látky bohatými dělohami a malým zárodkem.

Kaštanovník setý se rozmnožuje převážně semeny a jeho pěstování nevyžaduje zvláštní péči. Pěstuje se v kaštankách, ale dobře se daří i v alejích kolem cest všude tam, kde se pěstuje buk, pouze trochu jižněji. Plody velkoplodých kultivarů jsou na trhu známé jako marony, kdežto drobnější, tzv. lesní kaštany, jsou plody planých rostlin. Kaštany se sklízejí na konci října nebo začátkem listopadu a poté se suší. Pro jejich uchování v čerstvém stavu až do dubna se ukládají ještě uzavřené v číškách na hromady, které se přikrývají slámou a potom se zasypávají zemí. Je to obdoba krechtování zeleniny a brambor. Z jednoho stromu lze získat za rok 50 až 100 kg nažek.

Kaštany jsou velmi výživné, neboť obsahují až 60 % škrobu, až 20 % cukru, 11 % bílkovin, 7 % tuku, 3 % vlákniny, z vitaminů nejvíce B1, PP a C, z minerálních látek draslík, fosfor a trochu vápníku a železa. Trpkou chuť syrových semen způsobují saponiny, které se pražením rozkládají, takže pečené kaštany jsou příjemně voňavé, nasládlé a moučnaté. V lékařství se uplatňují jako protiprůjmový prostředek. Dají se také vařit a dusit, připravují se z nich nádivky do drůbeže, vyrábí se z nich nugát a další cukrářské výrobky. V minulosti se používaly jako krmivo pro domácí zvířata, ale byly též hodnotnou potravinou především v jižní Evropě.

Dřevo kaštanovníku setého je velmi tvrdé a trvanlivé, podobně jako například dřevo dubové. Využívá se při výrobě nábytku a ve stavebnictví.


Další články

Biolíh je alternativní palivo.
Těhotenská cukrovka nebolí, takže ji člověk sám na sobě nepozná.
Jezero Malawi bylo vyhlášeno chráněnou oblastí.
Labyrint ve kterém žil Minotaurus, se kterým se utkal hrdina Theseus.
Pravčická brána stojí 5 km východně od Hřenska.
Porodnické kleště pomáhají při porodu.
Rychlost je fenomén dneška.
Šikmá věž v Pise dosahuje výšky 55 metrů.
Dřípatka karpatská kvete brzy zjara.
Čmeláci žijí v nevelkých koloniích.
Bylinky do jídla z něj činí mnohdy vyváženou symfonii chutí a vůní.
Pečené jedlé kaštany lze použít i namísto brambor.
Komořanské jezero odešlo v toku času.
Malá Pravčická brána se nachází v oblasti Labských pískovců.

Kaštanovník setý je opadavý listnatý strom z čeledi bukovité. Pěstuje se především v jižní Evropě a Přední Asii. Plody se obvykle tepelně upravují naříznutím na špičce do kříže a krátkým opečením na horké plotně.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů