Oko

43 - Čtyřicáté třetí číslo

Spirální galaxie NGC 3370

Spirální galaxie NGC 3370
Spirální galaxie NGC 3370.

Spirální galaxie NGC 3370, která se nachází ve vzdálenosti asi sto milionů světelných let daleko v suhvězdí lva, se svými rozměry a celkovým tvarem podobá naší Galaxii.

Obrazová data jsou dostatečně ostrá, takže je možné studovat jednotlivé pulzující hvězdy - říká se jim Cefeidy a lze je využít pro přesné určení vzdálenosti galaxie. V roce 1994 vybuchla v oblasti dobře prostudovaná supernova typu Iy, která posloužila mimo jiné k upřesnění rychlosti rozpínání vesmíru. Na snímku je také možno pozorovat celou řadu galaxií v pozadí.

Zlato je krásný a věkům odolávající kov, oslavovaný i proklínaný, avšak přesto horlivě hledaný. Je stálé vůči vlivům povětrnosti, a proto se v přírodě také nikdy nesekáváme s jeho sloučeninami.

Buk lesní roste v téměř celé Evropě mírných zeměpisných šířek, ve vyšších polohách je rozšířen i v Evropě jižní.

Archaické období starověkého Řecka je časový úsek, během kterého vznikaly městské státy. Důležitým momentem tohoto období byla velká řecká kolonizace.

Houbatka žlutá vytváří dvě formy, jedna je tvořena velmi jemnou sítí rourek o průměru 0,5 až 1 mm, druhá má lehce průsvitné rourky o rozměrech až 3 mm.

Palác saského vévody je jedním z nejstarších domů palácového typu v Praze. Nalezneme ho v Praze v Mostecké ulici naproti Biskupskému dvorci.

Chopn neboli Chronická obstrukční plicní nemoc je chronické zánětlivé onemocnění vyvolané především vdechováním tabákového kouře.

Britské společenství národů vzniklo roku 1931 poté, kdy se začal měnit vztah mezi Velkou Británií a jednotlivými zeměmi její říše.

Šimpanz učenlivý je ze všech primátů člověku nejpodobnější. Je rozšířen v rovníkové Africe. Patří mezi intenzivně zkoumané druhy, velmi zajímavé jsou např. kulturní odlišnosti jednotlivých tlup.

Keltové žili v blízkosti západočeských řek, kde byla archeology objevena celá řada lokalit s pozůstatky osídlení starých Keltů. V regionu osídlili především povodí řek Mže, Radbuzy, Úhlavy, Úslavy, Střely a Berounky.

Diokleciánův palác ve Splitu byl vystavěn římským císařem Diokleciánem ve 4. století.

Vodopád Latefoss řítící se do hlubky 165 metrů asi 16 km od města Odda je jedním z nejznámějších a nejmohutnějších norských vodopádů.

Hay-on-Wye festival literární festival se každoročně odehrává v malebném a dosud nezkomercionalizovaném prostředí.

Praotec Čech je mýtický vůdce, které přivedl do Českých zemí první slovanské kolonisty. Poprvé je zmíněn v latinsky psané Kosmově kronice české.

Kluzáky mají štíhlá křídla o velkém rozpětí, aby podobně jako velcí ptáci dokázaly celé hodiny kroužit ve stoupajících vzdušných proudech.

Ochranní duchové lamaššu byli nejpůsobivější a nejnápadnější ochranou proti zlým duchům, avšak jejich moc byla ještě posilována řadou dalších opatření.

Indiánské město Cahokia bylo střediskem pro devět velkých sídlišť a mnoho dalších drobných osad a rolnických usedlostí.

Počátky využití páry, na přelomu 17. a 18. století byla objevena pára jako pohonná síla.

Lanýže a prasata která je požírají a tím dále šíří prostřednictvím výtrusů ve výkalech.

Zřícenina hradu Andělská Hora tvoří díky své dobře viditelné poloze na vrcholu čedičové homole dominantu okolní krajiny. Zřícenina připomíná gotický hrad, vystavěný koncem 14. století pány z Oseka.

Sasanka hajní, která kvete v březnu až květnu, patří k prvním poslům jara. Místy, především v listnatých lesích, vytváří celé kvetoucí koberce.

Jaterník podléška je vytrvalá bylina s areálem rozšíření téměř po celé Evropě, chybí pouze zcela na jihu a severu, ve Velké Británii a na ostrově Island.

Švýcarský hnědý skot je nejvíce prošlechtěné plemeno krátkorohého skotu z alpské oblasti. Vyznačuje se kombinovanou užitkovostí, přičemž na nejvyšší úrovni je produkce mléčná.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů