Oko

49 - Čtyřicáté deváté číslo

Zásoby lithia v ČR

Lithiová baterie
Lithiová baterie.

V Krušných horách v oblasti Cínovce se pod zemí ukrývá minerál zinwaldit. Podle výsledků nové studie se jedná o největší v současné době známou zásobu lithia v Evropě.

Lithium je alalický kov, který nalézá využití při výrobě baterií a akumulátorů, speciálních skel a karamiky, v letecké a kosmické technice a uplatnění nalézá i v jaderné energetice.

Každoročně se ho ve světě těží 35 000 tun a celosvětové zásoby jsou odhadovány na 41 milionů tun. Jeho ložiska se nachází především v oblasti Jižní Ameriky.

Zásoby lithia na Cínovci jsou odhadovány na 141 000 tun, což je množství, které má potenciál pokrýt 20 % světové spotřeby po dobu dvaceti let.

Porodnické kleště jsou vynález, díky němuž se stal porod méně nebezpečným. Než se všeobecně rozšířil v porodnictví, byl chován více než sto let chován v tajnosti.

Dřípatka karpatská roste i v Tatrách, kde se brzy zjara, nedlouho po odchodu sněhu, objeví na loukách tisíce jejích fialových zvonečků.

Labyrint ve kterém žil Minotaurus, bylo podle řeských pověstí legendární bludiště na Krétě.

Kaštanovník setý pochází z Malé Asie, kde vyskytuje dosud planě v oblasti od Středozemního moře po Kavkaz a v horské oblasti severního Íránu.

Šintoistická svatyně Icukušima je jením z nejuctívanějších míst v Japonsku. V malé zátoce stojí uprostřed vody brána torii, za kterou se na okraji zátoky nacházejí chrámové budovy s bílými zdmi a červenými trámy.

Orel mořský je nápadně velký druh orla s rozpětím křídel až 2,4 metru.

Galaxie, ve které sa nachází Slunce a kolem něj obíhající Země, není ve vesmíru jediná. Přesvědčit se o tom můžeme za podzimních nocí.

Bobr evropský se po úplném vyhubení začal do naší přírody od druhé poloviny osmdesátých let dvacátého století oět vracet.

Maledivy, které se skládají z 1190 ostrovů, najdeme na rovníku jihozápadně od Srí Lanky.

Užitkové rostliny prodělaly velké změny, aby se jejich užitkovost zvětšila a posílila. Jsou spjaty s rozvojem civilizace a dnes již nepostradatelné.

Ledeburský palác je jedním z paláců, které obohatily Prahu zejména svou zelení.

Lilijice středomořská s rozpětím ramen až 20 centimetrů se ve Středozemním moři vyskytuje místy masově.

Velký třesk - Všechno, co dnes vidíme kolem sebe, vzniklo z malého bodu při při velkém třesku.

Badland je území budované mělkými, málo zpevněnými sedimenty v semiaridních oblastech, téměř bez vegetace, podléhající mnohotvárné erozi.

Medard přináší deštivé počasí s velkou oblačností, které poměrně značně kontrastuje s počasím předchozího období.

Papoušík růžohrdlý žije v jihozápadní Africe.

Říše Inků po jedno století sjednocovala rozsáhlé a dobře organizované území v jihoamerických Andách. Panovníkovi říše Inků se říkalo sapa inca a věřilo se, že je potomkem Intiho, boha Slunce.

Plzák lesní, který si získal pověst vyhlášeného zahradního škůdce, nemá ulitu, jen takzvaný štít s postranním otvorem sloužícím k dýchání.

Neolit můžeme vymezit jako období zhruba mezi lety 10 000 až 5000 př. n. l. Lidé v jeho průběhu přestupovali od lovu a sběru plodin k zemědělskému způsobu života.

Hořec tolitovitý roste od východních Pyrenejí, přes Alpy a Krkonoše do Karpat a odtud přes Balkánský poloostrov do oblasti Kavkazu a Malé Asie.

Cukrovka 1. a 2. typu je nejčastějším onemocněním látkové výměny. Za posledních 20 let se výskyt pacientů s tímto onemocněním zdvojnásobil. Viníkem bývá často hojnost kolem nás...

Hauerit jehož krystaly mají tvar osmistěnu nebo kombinace osmistěnu a krychle.

Sášeň lodní inspiruje stavitele podmořských tunelů, stala se inspirací při vývoji nového typu razicího štítu.

Potápník vroubený má tělo olivově zelené, čelní štítek, lem všech 4 okrajů štítu a postranní okraj krovek jsou žluté.

Saranče umí vylučovat odpuzujici pěnu, jejíž bubliny pukají a uniká štiplavý plyn, který kolem saranče vytvoří ochranný oblak.

Hora Fuji je sopka, která se vyznačuje bezchybným kuželovitým tvarem.

Křeček floridský sbírá předměty a má podivný zvyk sbírat třpytivé a lesklé předměty.

Car Boris Fjodorovič Godunov vládl od roku 1598.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů