Oko

Hauerit

Hauerit
Hauerit z naleziště v lokalitě Raddusa na Sicílii.

Krystaly haueritu mají tvar osmistěnu nebo kombinace osmistěnu a krychle, případně se hauerit vyskytuje v zrnité až celistvé mase.

Jedná se o minerál štěpnosti velmi dokonalé, lom nerovný, lasturnatý. Hustota 3,4 až 3,5. Pokud na hauerit kápneme kyselinu chlorovodíkovou, uvolní se sirovodík páchnoucí po zkažených vejcích.

Vyskytuje se zarostlý v jílu nebo v sádrovci u sirného dolu u Viglašské Huty u Banské Bystrice a Banské Štiavnice. V sirném dole u Raddusy na Sicílii byly nalezeny osmistěny o velikosti přes 6 centimetrů.


Další články

Způsoby měření teploty pomocí různých stupnic.
Chetitská říše do které se sjednotilo několik menších států.
Cukrovka 1. a 2. typu má odlišný způsob vzniku.
Říše Inků byla územně rozsáhlá a dobře organizovaná.
Cuketa po řecku posypaná nakrájenými olivami.
Nerost stříbro je krychlový minerál.
Těhotenská cukrovka se projevuje jen u těhotných žen.
Hořec tolitovitý roste v lesích a na nivách v podhůří a horách.
Doba železná vlastně pokračuje až do dnešních dnů.
Červená barva krve, proč je vlastně krev červená?
Medard přináší deštivé počasí a vlhkou oblačnost.
Olivín získal své jméno podle barvy.
Antické město Kurion se může pochlubit zachovalým amfiteátrem.
Štípaná industrie zahrnuje skupinu artefaktů.

Minerál hauerit je chemicky sulfid manganičitý - MnS2. Je rozpustný v kyselině chlorovodíkové.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů