Oko

Hořec tolitovitý

Hořec tolitovitý
Hořec tolitovitý roste v podhůří a v horách.

Hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea) je vytrvalá, 50 centimetrů až jeden metr vysoká, řidšeji nižší lysá bylina bez přízemní růžice listů, která ze silného oddenku vyhání více jednoduchých a mnohokvětých lodyh, které jsou porostlé četnými listy. Tyto jsou obvejčité, 5 až 8 centimetrů dlouhé a 3,5 až 5,5 centimetrů široké, dlouze přišpičatělé, celokrajné a bezřapíčně přisedající. V úžlabí hořejších listů vyrůstají ve svazečcích po dvou až třech 3,5 až 5,5 centimetrů dlouhé květy, které tvoří dohromady úzky a na nakloněné lodyze poněkud jednostranný hrozen. Jednotlivé květy mají pětičetný, zvonkovitý kalich, který je mnohoem kratší než srostloplátečná, kyjovitě zvonkovitá, tmavě azurově modrá a uvnitř fialově tečkovaná a světlejšími pruhy zdobená koruna. Její cípy jsou trojhranně přišpičatělé a v záhybech nalézáme obvykle po jednom tupém zubu. Plody jsou podlouhlé, na spodní straně zúžené a zřetelně stopkaté tobolky, které obsahují černá, vřetenovitá, asi 2 milimetry dlouhá a koldokola široce křídlatá semena. Kvete od srpna do října. Roste hojně v lesích a na nivách v podhůří a v horách a roztroušeně vystupuje až do pásma kosodřeviny. Je rozšířen v horách jižní a střední Evropy, u nás především v Krkonoších, na sever zasahuje až do okolí Varšavy a na východ do Kavkazu.


Další články

Způsoby měření teploty pomocí různých stupnic.
Terra sigillata vyráběná z jemné hlíny.
Doba železná vlastně pokračuje až do dnešních dnů.
Byzantská říše navazovala na antický Řím.
Štípaná industrie se vyráběla od paleolitu.
Olivín získal své jméno podle barvy.
Stoa se vyvíjí do dvoulodních a dvoupatrových staveb.
Antické město Kurion se může pochlubit zachovalým amfiteátrem.
Minojská civilizace a její kultura dostala jméno po legendárním králi Minoovi.
Říše Inků byla územně rozsáhlá a dobře organizovaná.
Užitkové rostliny jsou spjaty s rozvojem civilizace.
Spondylový šperk bývá charakteristický zvláště pro neolit.
Chetitská říše do které se sjednotilo několik menších států.
Plzák lesní obývá vlhké lesy.

Hořec tolitovitý je středně vysoká, modře kvetoucí horská bylina. Tento druh roste od východních Pyrenejí, přes Alpy a Krkonoše do Karpat a odtud přes Balkánský poloostrov do oblasti Kavkazu a Malé Asie.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů