Oko

Saranče umí vylučovat odpuzujici pěnu

Saranče Romalea microptera
Saranče Romalea microptera umí vylučovat odpuzujici pěnu.

Křiklavě zbarvená saranče Romalea microptera se nejprve brání syčením a poté se jí u ústního otvoru a na hrudi objeví pěna. Saranče tímto způsobem odrazuje příliš zvědavé a dotěrné ještěrky a ptáky - aktivuje svou chemickou obranu. Odpuzující látky, které vylučuje, se totiž při kontaktu se vzduchem přemění v pěnu. Tisíce bublinek pak puká a uniká z nich štiplavý plyn, takže kolem saranče se vytvoří ochranný chemický oblak. Kdyby snad ani to nestačilo, má saranče v záloze ještě jeden odpuzující prostředek - vyvrhne na vetřelce odpornou tekutinu.


Další články

Způsoby měření teploty pomocí různých stupnic.
Medard přináší deštivé počasí a vlhkou oblačnost.
Antické město Kurion se může pochlubit zachovalým amfiteátrem.
Potápník vroubený žije ve vodě.
Štípaná industrie zahrnuje skupinu artefaktů.
Hauerit se vyskytuje zarostlý v jílu nebo v sádrovci.
Červená barva krve, proč je vlastně krev červená?
Jak se liší kobylka a saranče z řádu rovnokřídlého hmyzu.
Sášeň lodní inspiruje stavitele podmořských tunelů při konstrukci razicího štítu.
Olivín získal své jméno podle barvy.
Cukrovka 1. a 2. typu má odlišný způsob vzniku.
Doba železná vlastně pokračuje až do dnešních dnů.
Kobylky a saranče patří k letním lukám.
Hořec tolitovitý roste v lesích a na nivách v podhůří a horách.

Saranče druhu Romalea microptera umí vylučovat odpuzujici pěnu, která jí slouží k zahnání dotěrných ještěrek či ptáků.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů