Oko

Velký třesk

Velký třesk
Snímek hlubokého vesmíru pořízený Hubbleovým teleskopem ukazuje teplejší a více koncentrovaný vesmír, což odpovídá teorii velkého třesku.

Stáří našeho vesmíru je přibližně 15 miliard let. Všechno, co dnes vidíme kolem sebe, vzniklo z malého bodu při největším výbuchu všech dob - při velkém třesku.

Mladý vesmír byl malý a nepředstavitelně horký, ale velmi rychle se rozpínal. Čím byl větší, tím více se ochlazoval. Došlo k oddělení záření od hmoty.

Hmota, která vznikla během prvních minut po velkém třesku, se rozpínala do všech směrů. Přítomnost hmoty znamená i přítomnost gravitace. Gravitační síla stlačovala hmotu k sobě a během následujících 300 000 let se vytvořila rozsáhlá plynná mračna, složená ze tří čtvrtin z vodíku a z jedné čtvrtiny z helia. Během dalších milionů let se oblaka gravitací zhroutila do tzv. protogalaxií, zárodků budoucích galaxií.

V nitrech protogalaxií vznikaly ze shluků plynu první hvězdy. Z protogalaxií se tak vyvinuly první galaxie. Ještě dlouhou dobu, přibližně sedm miliard let, však trvalo, než se v naší Galaxii utvořily zárodky budoucí sluneční soustavy.

V roce 1989 byla vypuštěna družice COBE, která měla za úkol měření teploty tzv. reliktního záření, které pochází z doby, kde se krátce po velkém třesku oddělilo od hmoty.


Další články

Betlémská hvězda představuje legendu.
Červená řepa se zakysanou smetanou, ze které připravíme dresing.
Diokleciánův palác ve Splitu sestává ze zdí silných 2,5 metru.
Vánoční rostliny v sobě skrývají hlubokou vánoční symboliku.
Zlato tvoří plíšky a zrna.
Lilijice středomořská filtruje z vody plankton.
Nejdeštivější místo v ČR najdeme v Jizerských horách.
Arašídový olej má široké uplatnění.
Co je antihmota? Skládá se z antičástic.
Šintoistická svatyně Icukušima je jedním z nejposvátnějších míst Japonska.
Červená řepa v kuchyni tvoří několik doslova magických kombinací.
Ledeburský palác navazuje na sled palácových zahrad.
Bavlník bývá někdy bavlník nazýván králem užitkových rostlin.
Zánik hvězdy zdokumentoval Hubbleův teleskop.

Co je to velký třesk? Je to vědecká obecně přijímaná kosmologická teorie, která popisuje raný vývoj a tvar vesmíru. Samotná termín "velký třesk" pak poprvé použil v roce 1949 Fred Hoyle v programu rozhlasové stanice BBC s názvem "Podstata věcí".

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů