Oko

47 - Čtyřicáté sedmé číslo

Černobylský reaktor překryje nový sarkofág

Nový černobylský sarkofág
Panorama černobylské jaderné elektrárny zobrazuje stav v červnu 2013, struktura nového sarkofágu je zřetelně viditelná v levé části obrázku.

Sarkofág, který zakrývá černobylský jaderný reaktor, jehož nehoda zapříčinila katastrofu z 26. 4. 1986, bude během roku 2017 překryt nově vybudovaným speciálním krytem.

U stávajícího sarkofágu, který Sověti narychlo vybudovali v roce 1986, vzniká unikátní stavba, jejíž výška činí 108 metrů, což je výška srovnatelná s pražským mrakodrapem City Tower, šířka činí 260 metrů a do délky dosahuje 162 metrů. Po dokončení bude nad stávající sarkofág nasunuta po kolejích.

Cílem tohoto projektu je jednak zabránit dalšímu úniku radioaktivity do ovzduší, jednak umožnit bezpečnou demolici staré stavby původního betonového sarkofágu.

Stavbu nového sarkofágu realizuje francouzské konsorcium Novarka, jež spolupracuje s dalšími subjekty a podle plánů by měla čtvrtý blok dokázat izolovat na dalších 100 let.

Dárci krve si prodlužují život podle výsledků průzkumu finských vědců. Lékaři předpokládají, že jednou z hlavních příčin je snížený obsah železa v krvi dárců.

Utnapištim a příběh o potopě světa, ve kterém společně se svojí manželkou vystupují jako jediní lidí, kteří katastrofu přežili.

Radiouhlíkové datování je metoda, která vědcům pomáhá určit stáří něčeho, co bylo kdysi naživu - například mumie.

Hyena čabraková je pokládána za zdravotní službu tropických oblastí.

Souhvězdí štíra o půlnoci vrcholí počátkem června. Do souhvězdí Štíra Slunce přichází 22. listopadu, takže nejlepší podmínky k pozorování nastávají za krátkých letních nocí.

Polák velký běžně hnízdí na rybnících a jezerech, v zimě se stahuje na umělá jezera a leduprosté říční úseky.

Řecké městské státy, z nichž každý měl vlastní zákony a zvyky, tvořily starověké Řecko.

Zbarvení kosatek není jen ozdoba, má praktickou funkci při lovu.

Zwinger je nejznámější stavbou v Drážďanech. Nádvoří Zwingeru, kdysi využívané k turnajům, je zcela obklopeno galeriemi, do nichž jsou vestavěny pavilony a brány.

Kozí brada luční vypadá tak trochu jako mohutnější sestra pampelišky. Roste na lukách a okrajích cest.

Malachit je chemicky uhličitan mědi s OH skupinou zelené barvy, který se obvykle vyskytuje kusový, v hroznovitých, ledvinitých, krápníkovitých agregátech či radiálně paprsčitý.

Mrchožrout housenkář žije v teplejších oblastech České republiky na dubech a v jejich blízkosti. Je to poměrně malý brouk z čeledi mrchožroutovitých.

Park Cibulka byl založen v 19. století jako park anglický ve stylu idejí Jeana Jacquesa Rousseaua, který hledal ideál v netknuté přírodě.

Kdouloň podlouhlá pochází ze Střední Asie, odkud se rozšířila do Evropy i do ostatních světadílů. Jedná se o opadavý keř nebo strom vysoký až 6 metrů, jehož mladé výhony jsou bělavě plstnaté. Plody jsou kulovité až podlouhlé malvice žluté barvy tvarem podobné jablkům.

Mikroorganismy známe dnes díky Bonomovi, který jako první spojil parazita s určitým onemocněním.

Hvězdice vzácná s 5, vzácněji se 6 nebo 7 dlouhými, oblými rameny, dorůstá velikosti až 20 cm, tělmí terč má malý.

Rajská brána je umístěna v hlavním východním vchodu kostela Battistero di San Giovanni ve Florencii.

Kardinál šedý je rozšířen od jižní Brazílie a Bolívie na jih až do střední Argentiny. Do Evropy byl poprvé dovezen r. 1783 do zoologické zahrady v Londýně.

Sluneční energie vzniká jadernými přeměnami 5 milionů tun hmoty za sekundu v nitru Slunce.

Sedmikvítek evropský snadno pozná i neodborník, je to nenáročná rostlina, jejíž květy oživují i ta botanicky nejchudší stanoviště, devastované smrčiny a ochuzené porosty kleče.

Vodopád Murchison Falls nabízí pozorovateli úchvatný pohled na masy vod padajících úzkou soutěskou.

Ranní káva dokáže z každého rána udělat zážitek.

Kontryhel obecný je vytrvalá bylina, která roste na lukách, především vlhčích s dobrou půdou, ve vlhkém křoví, na prameniskách a u potoků z roviny až vysoko do hor.

Která slovenská ledová jeskyně je nejvzácnější? Propasťovitá jeskyně Silická ľadnice v chráněné krajinné oblasti Slovenský kras je ve výšce kolem 500 metrů nad mořem na vegetací chudé krasové planině.

Maďarské pokrmy, na čem si v Maďarsku pochutnáte?

Řasa v srsti lenochoda mu propůjčuje ochrané zelené zbarvení, díky kterému splývá se svým okolím.

Příprava ryb není až taková věda, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Makak červenolící je všežravý primát, který žije ve skupinách od deseti do sto šedesáti zvířat.

Pošvatky slouží jako indikátory čistoty vody. V prvních larválních stadiích totiž dýchají celou pokožkou, a jsou tedy silně vystaveny působení všech ve vodě obsažených škodlivin a navíc mohou žít jen tam, kde je ve vodě rozpuštěno velké množství kyslíku. Každé znečištění vody počet pošvatčích larev ve vodě prudce sníží.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů