Oko

Zwinger, Drážďany

Zwinger, Drážďany
Zwinger, Drážďany, pohled na fontány uprostřed nádvoří.

Nejznámější stavbou v Drážďanech je Zwinger, půvabný barokní památník, který nechal v letech 1709-1732 postavit August Silný podle návrhu Matthäuse Daniela Pöppelmanna. Jeho název znamená "mezihradební", což poukazuje na jeho situování - byl postaven v prostoru mezi bývalými městskými opevněními.

Sochařské práce ve Zwingeru jsou dílem sochaře Balthasara Permosera. Prostorné nádvoří Zwingeru, kdysi využívané pro pořádání turnajů, je zcela obklopeno galeriemi, do nichž jsou vestavěny pavilony a brány. Dnes v Zwingeru nalezneme několik muzeí.

Shromažďování sbírky starých mistrů, která je dnes umístěna v Galerii starých mistrů v Zwingeru, bylo zahájeno v roce 1560. Avšak až v první polovině 18. století se za Augusta Silného a jeho syna Augusta III. za pouhých šedesát let stala jednou z nejvýznamnějších malířských sbírek v Evropě.

Zaměřuje se především na italskou renesanci, barokní malířství a na holandské mistry 17. století. Architekt Gottfried Semper později postavil vedle Zwingeru galerii pro sbírku, která dnes čítá více než 760 obrazů.


Další články

Kosatky napadají vorvaně a poráží je.
Radiouhlíkové datování pomáhá zjistit stáří látek pocházejících ze zbytků kdysi živých těl.
Nejmenší státy světa jsou malé rozlohou, ale mnohdy velké svým významem.
Polák velký se v zimě stahuje na umělá jezera.
Dušený špenát s vejcem podáváme s brambory.
Mnišský stát Athos se těší autonomii.
Petrovy kameny patří k známým místům nejvyšší části Hrubého Jeseníku.
Zvířata hrají ve filmu v roli chlupatých herců.
Perlivá voda prošla vývojem technologie své výroby.
Řecké městské státy mezi sebou často soupeřily.
Souhvězdí štíra se nachází na jižní polokouli.
Zbarvení kosatek není jen ozdoba, ale hodí se i při lovu.

Zwinger je jedno z nejvýznamnějších stavebních děl z období baroka v Německu. Je součástí Státních uměleckých sbírek Drážďany a je zde možno spatřit mnoho vzácných uměleckých děl.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů