Oko

Radiouhlíkové datování

Radiouhlíkové datování stáří mumie
Radiouhlíkové datování se používá pro určení stáří mumie.

Pomocí izotopu uhlíku mohou vědci zjistit stáří látek, které pocházejí ze zbytků kdysi živých těl. Uhlík se na Zemi vyskytuje v žijících organismech převážně jako uhlík 12, ale obsahují také v malém množství izotop uhlík 14.

Uhlík 12 je stabilní, ale uhlík 14 je radioaktivní a rozpadá se konstantní rychlostí. Nový uhlík 14 vstupuje do těla, když jíme a dýcháme, takže poměr uhlíku 14 a uhlíku 12 zůstává v žijícím těle stále stejný.

Když organismus zemře, zastaví se přísun uhlíku 14 a jeho množství se začne rozpadem zmenšovat. Podle toho, kolik zbytkového uhlíku 14 organismus obsahuje, mohou vědci odhadnout, kolik let uplynulo od jeho smrti.


Další články

Zásaditost organismu a jak k ní přispět.
Červená barva krve je výsledkem obsahu železa.
Jezero Magadi vzniklo zalitím trhliny v zemské kůře.
Deklarace nezávislosti USA byla podepsána 4. 7. 1776.
Perlivá voda prošla vývojem technologie své výroby.
Lechův kámen je mohutný žulový blok na kuřinském hradišti.
Potopa světa, o které hovoří Bible i starší písemnosti.
Dárci krve si prodlužují život, jedním z hlavních důvodů je snížený obsah železa.
Petrovy kameny patří k známým místům nejvyšší části Hrubého Jeseníku.
Masožravé láčkovky lapají do svých láček neopatrné živočichy.
Utnapištim a příběh o potopě světa, před kterou ho Ea ve snu varoval.
Město Čandígarh vyprojektoval švýcarský architekt Le Corbusier.

Radiouhlíkové datování je chemicko-fyzikální metoda používaná pro zjištění stáří biologického materiálu, která funguje na principu výpočtu stáří z poklesu počtu atomů radioaktivního izotopu uhlíku 14 v tomto materiálu.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů