Oko

Řecké městské státy

Akropolis
Akropolis byla centrem Athén, jednoho z předních řeckých městských států.

Starověké Řecko bylo tvořeno samostatnými městskými státy, z nichž každý měl vlastní zákony a zvyky. Ve starověkém Řecku tak vznikla nová společnost s novými ideály.

Řecký městský stát (polis) se většinou rozkládal na rovné pláni obklopené horami, které městu zajišťovaly přirozenou hranici a ochranu. Obyvatelé kolem měst budovali vysoké silné zdi. Na vyvýšeném místě stála akropolis (opevněné místo se svatyní, palácem...) V centru města byla agora, náměstí určené pro shromáždění lidu a trhy.

Nejvýznamnějšími řeckými městskými státy byly Athény a Sparta. Vedle nich existovala i další města, např. Chalkida, Korint, Milet, Eretria či Smyrna, každé v vlastními zvyky, stylem života a vládou. Městské státy se rozšiřovaly a vytvářely kolonie na sever od Černého moře, v Kyrenaice na pobřeží Afriky, v jižní Itálii, na Sicilíi a dál až na pobřeží Francie a Španělska. Řecké městské státy mezi sebou často soupeřily.


Další články

Zásaditost organismu a jak k ní přispět.
Dušený špenát s vejcem podáváme s brambory.
Petrovy kameny patří k známým místům nejvyšší části Hrubého Jeseníku.
Zvířata hrají ve filmu v roli chlupatých herců.
Utnapištim a příběh o potopě světa, před kterou ho Ea ve snu varoval.
Perlivá voda prošla vývojem technologie své výroby.
Souhvězdí štíra se nachází na jižní polokouli.
Polák velký se v zimě stahuje na umělá jezera.
Hyena čabraková obývá jih Afriky.
Mnišský stát Athos se těší autonomii.
Radiouhlíkové datování pomáhá zjistit stáří látek pocházejících ze zbytků těl.
Nejmenší státy světa jsou malé rozohou, ale mnohdy velké svým významem.

Athény, Sparta a dalšé řecké městské státy se spojily, aby odrazily perské útoky trvající šedesát let, a nakonec definitivně zvítězily v bitvách u Marathonu (490 př. n. l.), u ostrova Salamis 480 př. n. l.) a u Platají (479 př. n. l.).

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů