Oko

Užitkové rostliny

Užitkové rostliny
Mezi užitkové rostliny patří ječmen, pšenice i žito.

Užitkové rostliny jsou svým vývojem těsně spjaty s rozvojem civilizace. Jsou všeobecně známé, využívané a nepostradatelné. Jejich původní podoba se však většinou liší od podoby dnešní. Tyto rostliny prodělaly velké změny, aby se jejich užitkovost zvětšila a posílila. Na změny však doplatily sníženou schopností samostatného života a větší závislostí na lidské péči.

A jaké užitkové rostliny známe?

Pšenice a žito přispívají velkou měrou k obživě lidstva.

Kukuřice pochází z Ameriky, kde byla hlavní potravou Indiánů.

Řepa burák prodělala velmi rychlý vývoj.

Slunečnice roční svým květem věrně sleduje dráhu slunce od východu k západu.

Bavlník je statná bylina, keř nebo i menší stromek.

Len setý je dokladem toho, že velikost rostliny vůbec nesouvisí s mírou jejího uplatnění.


Další články

Ostrov Srí Lanka proslul svým čajem.
Orel mořský má rozpětím křídel až 2,4 metru.
Pravčická brána stojí 5 km východně od Hřenska.
Vánoční rostliny v sobě skrývají hlubokou vánoční symboliku.
Maledivy najdeme jihozápadním směrem od Srí Lanky.
Rostliny a lidé prožívají módní trendy.
Olivovník evropský hojně roste ve Středomoří.
Bobr evropský je největší evropský hlodavec.
Kaštanovník setý pochází z Malé Asie.
Labyrint ve kterém žil Minotaurus, se kterým se utkal hrdina Theseus.
Krátkonožka evropská žije na velmi teplých lesostepních a hájových lokalitách.
Malá Pravčická brána se nachází v oblasti Labských pískovců.
Šintoistická svatyně Icukušima je jedním z nejposvátnějších míst Japonska.
Pečené jedlé kaštany lze použít i namísto brambor.

Užitkové rostliny dávají člověku ať už přímo, či nepřímo nějaký užitek. Vznikly z původně planých rostlin.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů