Oko

Říše Inků

Říše Inků
Říše Inků. Zdroj.

Inkové vládli po jedno století rozsáhlé a dobře organizované říši v jihoamerických Andách. Říši Inků zničili v 1. třetině 16. století španělští conquistadoři vedení Franciskem Pizarrem.

Vládci říše Inků se říkalo sapa inca. Věřilo se, že je potomkem Intiho, boha Slunce, který mu propůjčil právo vládnout. I náčelník byl uctíván jako bůh. Sídelním městem bylo Cuzco, protože Inkové věřili, že bylo domovem Intiho. V jednotlivých oblastech říše Inků vládli z pověření panovníka šlechtičtí úředníci. Byli odpovědni za chod měst, dohlíželi na manufaktury a dílny, které vyráběly keramiku, textilie apod., i na zemědělství. Inkové neznali klasické písmo a veškeré jejich záznamy se uchovávaly na kipu (quipú), což bylo provázkové písmo, pomocí kterého zaznamenávali různé údaje, např. o daních či počtu obyvatel.

V období jvého největšího rozmachu v roce 1525 se říše Inků rozkládala do délky 3500 kilometrů. Města, městečka a vesnice byla propojena sítí cest. Spojení zajišťovali spolehliví běžci.

Když se v roce 1438 stal Pachacuti sapa inkou, začal říši rozšiřovat dále od Cuzca. V roce 1450 dobyl nížinu v okolí jezera Titicaca a v roce 1463 vstoupil do války s kmeny Lupaků a Collů. Pod vedením jeho syna Topy porazila incká branná moc v roce 1466 sousední království Chimu. Topa pokračoval v rozšiřování říše a v roce 1471 se stal sapa inkou. V následujících patnácti letech získal další území na jihu a později i na severu a západě.

Říše Inků dosáhla vysokého stupně organizace státu a Inkové vyvinuli výnosné způsoby pěstování plodin, stavěli města, cesty a mosty. To vše dokázali bez znalosti psaní. Topa Inca nechal vybudovat cesty spojující celou říši a mnoho měst. Jeho syn Huyana Capac, sapa inca od roku 1493, pokračoval v rozšiřování říše a nechal postavit druhé hlavní město, Quito. Po jeho smrti v roce 1525 si říši rozdělili jeho synové. Huascar vládl na jihu, Atahualpa na severu. Rozdělení říše vedlo ke sporům mezi oběma bratry, které vypukly krátce před příchodem Španělů v roce 1532. Právě nejednotnost Inků dopomohla Španělům říši Inků do roku 1535 obsadit.


Další články

Způsoby měření teploty pomocí různých stupnic.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař, potvrzuje i moderní věda.
Chetitská říše do které se sjednotilo několik menších států.
Co je antihmota? Skládá se z antičástic.
Bavlník bývá někdy bavlník nazýván králem užitkových rostlin.
Medard přináší deštivé počasí a vlhkou oblačnost.
Badland znamená špatná zem.
První předpověď počasí patří britskému fyzikovi Lewisovi Fry Richardsonovi.
Velký třesk proběl před 15 miliardami let.
Papoušík růžohrdlý žije v jihozápadní Africe.
Hořický pískovec si získal oblibu.
Nejdeštivější místo v ČR najdeme v Jizerských horách.
Ptačí hnízda dosahují různých velikostí i tvarů.
Byzantská říše navazovala na antický Řím.

Říše Inků, která byla ve své době největší indiánská říše amerického kontinentu, se rozkládala v hornatých andských oblastech na území dnešních států Kolumbie, Ekvádoru, Peru, Bolívie, Chile a Argentiny.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů