Oko

Šintoistická svatyně Icukušima

Brána torii, šintoistická svatyně Icukušima
"Plovoucí" brána torii u svatyně Icukušima.

Nejznámější posvátnou branou Japonska, a také jednou z nejkrásnějších na světě, je červená dřevěná torii svatyně na ostrově Icukušima. Je největší v Japonsku a stojí v malé zátoce uprostřed vody. Dva hlavní sloupy vysoké 16,20 metru nesou prohnutý horní trám dlouhý 23,50 metru. Za branou se na okraji zátoky nacházejí chrámové budovy s bílými zdmi a červenými trámy. Stojí na kůlech a při přílivu se zdá, že kloužou po vodě, ve které se zrcadlí jejich odraz. Brána torii byla postavena roku 1875 přesně rovnoběžně s osou svatyně. Samotná svatyně je však mnohem starší než brána a je jedním z nejuctívanějších míst v Japonsku. Byla již vícekrát restaurována. Celý ostrov Icukušima je považován za posvátný a nebylo povoleno, aby se tam lidé rodili, či tam umírali. Těhotné ženy nebo velmi staří a nemocní lidé byli proto odváženi na pevninu. Dodnes je zakázáno brát na ostrov psy, kteří by mohli rušit divokou zvěř, která od návštěvníků ostrova dostává potravu.

Některé za zákazů byly v 19. století zrušeny, přesto dodnes není na ostrově hřbitov. Mrtví se pochovávají na pevnině a příbuzní se musí podrobit očistnému rituálu, než se smějí vrátit na ostrov.

Hlavní svatyně je zasvěcena třem šintoistickým bohyním, dcerám mocného boha bouře jménem Susanoo, jednoho z nejvyšších bohů japonské mytologie. Svatyně sestává z většího počtu staveb, k nimž patří modlitebny, očistné haly a obětní sály. Na jevišti, které bočně lemují dva hudební pavilóny, se předvádějí tradiční šintoistcké tance. Vlastní svatyně má také Okuninuši, syn boha Susanoo, a další svatyně je zasvěcena bohu jménem Tenjin. Ten však skutečně žil. Byl císařským ministrem a zemřel roku 903. Po smrti byl uctíván jako bůh učenců a písma.

Jednotlivé budovy jsou vzájemně propojeny zastřešenými chodbami a s ostrovem spojeny červeným dřevěným mostem. Zvláště působivou atmosféra přichází se setměním, kdy se rozžehnou lucerny. Těsně před pobřežím, na další plošině, je nejstarší japonské divadlo Nó, které bylo postaveno roku 1568 a později bylo restaurováno.

V blízkosti zátoky stojí pagoda a moderní klenostnice, která schraňuje více než 4000 přemětů - svitky, porcelán, masky a další.

Na blízkém kopci stojí pagoda o pěti patrech a Hala tisíce rohoží.


Další články

Biolíh je alternativní palivo.
Malá Pravčická brána se nachází v oblasti Labských pískovců.
Těhotenská cukrovka nebolí, takže ji člověk sám na sobě nepozná.
Pečené jedlé kaštany lze použít i namísto brambor.
Jezero Malawi bylo vyhlášeno chráněnou oblastí.
Labyrint ve kterém žil Minotaurus, se kterým se utkal hrdina Theseus.
Dřípatka karpatská kvete brzy zjara.
Pravčická brána stojí 5 km východně od Hřenska.
Rychlost je fenomén dneška.
Porodnické kleště pomáhají při porodu.
Šikmá věž v Pise dosahuje výšky 55 metrů.
Ostrov Hiddensee v Baltu.
Kaštanovník setý pochází z Malé Asie.
Zlatý poklad z ruin starověkéhu města Qatna.

Šintoistická svatyně Icukušima leží na okraji města Hacukaiči v prefektuře Hirošima v Japonsku. Japonská vláda označila některé z budov svatyně za japonský národní poklad.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů