Oko

Orel mořský

Orel mořský
Orel mořský dosahuje rozpětí křídel 190 až 240 cm

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) je nápadně velký druh orla s rozpětím křídel až 2,4 metru. Létá s nataženými ručními letkami širokých křídel. Staří orli mořští mají žlutý hákovitý zobák a krátký bílý kýlovitý ocas. Mláďata mají tmavě zbarvený zobák a krátký bílý kýlovitý ocas. Neopeřené nohy jsou citronově žluté. Prachový šat je hnědošedý.

Hlas: v toku výskavé "kjkjikjiklieklikjegjegljau" s vysoce zdviženou hlavou.

Orel mořský obývá zarybněné toky, jezerní a rybniční oblasti, kde místy i hnízdí. Doba hnízdění od února do dubna. Z klacků a proutí staví velké hnízdo ve vrcholcích vysokých stromů. Samice snáší dvě vápenatě bílá vejce, na nichž sedí převážně samice po dobu 40 dnů. Poté mláďata asi 10 dní krmí.

Orel mořský se živí rybami, ptáky, savci a také uhynulou vysokou zvěří.

Jedná se o druh částečně tažný.


Další články

Biolíh je alternativní palivo.
Zlatý poklad z ruin starověkéhu města Qatna.
Malá Pravčická brána se nachází v oblasti Labských pískovců.
Ostrov Hiddensee v Baltu.
Šintoistická svatyně Icukušima je jedním z nejposvátnějších míst Japonska.
Rychlost je fenomén dneška.
Pečené jedlé kaštany lze použít i namísto brambor.
Jezero Malawi bylo vyhlášeno chráněnou oblastí.
Dřípatka karpatská kvete brzy zjara.
Labyrint ve kterém žil Minotaurus, se kterým se utkal hrdina Theseus.
Pravčická brána stojí 5 km východně od Hřenska.
Porodnické kleště pomáhají při porodu.
Orel křiklavý sbírá přímo ze země žáby, hady, ještěrky a myši.
Kaštanovník setý pochází z Malé Asie.

Orel mořský, který žije v blízkosti vod na rozsáhlém území Evropy a Asie, patří k největším žijícím orlům vůbec.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů