Oko

Šikmá věž v Pise

Šikmá věž v Pise
Šikmá věž v Pise je zvonicí chrámu.

Známá šikmá věž v Pise (Torre Pendente) je zvonicí chrámu v Pise a patří k nádhernému komplexu sestávajícímu z katedrály, zvonice, baptisteria a hřbitova. Kdyby stále šikmá věž rovně jako jiné věže, zůstala by její sláva patrně omezena pouze na okruh několika architektů a historiků. Díky strukturální chybě se však stala světoznámou.

Šikmá věž v Pise je vysoká 55 metrů a nápis nám oznamuje, že její stavba byla započata v roce 1174. Protože však kalendář v Pise předbíhal konvenční datování o rok, je skutečným datem počátku stavby rok 1173. Architekty byli Bonnano Pisano a Wilhelm von Innsbruck, ale oba se dokončení své práce už nedožili. Věž ostatně až do druhé poloviny 14. století neměla zvláštní prostor pro zvony.

Mnozí se domnívají, že šikmá poloha byla naplánována od samého počátku jako odvážná demonstrace architektonické zručnosti. Tato teorie však není příliš věrohodná. Mnohem pravděpodobnější je, že architekti věděli, že ji stavějí na extremně nejistém podkladu, a proto do svých plánů zakalkulovali možnost mírného nachýlení.

Když věž vidíme dnes a při zdolávání 294 schodů zakusíme jedinečnou a matoucí zkušenost, že máme pocit, jako bychom byli taženi k jedné straně, lze se vlastně jen divit, že ještě vůbec stojí. Každým rokem se úhel naklonění zvětšuje a strach z budoucnosti vzrůstá. Na počátku 20. století byla vychýlena od kolmice 4,30 metru. Po nákladné rekonstrukci v devadesátých letech je snad nebezpečí jejího zřícení zažehnáno.

Šikmá věž v Pise má kruhový půdorys a vypíná se do výše v deseti poschodích (včetně prostoru pro zvony). Šest centrálních poschodí je obklopeno ozdobnými slepými arkádami, které byly možná ovlivněny byzantskou nebo islámskou architekturou.

Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice chrámu, s jehož stavbou se začalo o sto let dříve. Bylo to po úspěšné námořní bitvě Pisanů proti Saracénům u Palerma roku 1063. Architektonický styl se stal známý jako románsko-pisánský stavební sloh. Ve ztvárnění vnější zdi, která je obložena střídavě červeným a bílým mramorem, je islámský vliv opět patrný. Podél přízemí byly na čelní straně zhotoveny arkády a na horní části se nachází několik řad arkád nad sebou, jejichž rozměry se postupně zmenšují a které tvoří konstrukci štítu. Chrám s centrální a křížovou lodí byl později rozšířen a vnitřek má bohatě vyzdobený ornamenty.

V roce 1564 se v Pise narodil Galileo Galilei. Napsal, že šikmou věž v Pise použil při provedení jednoho ze svých experimentů. Volně pouštěl z věže předměty, aby dokázal, že rychlost pádu není závislá na váze padajícího předmětu. Není pochyb, že Galilei tuto teorii zkoušel. Méně jisté však je, zda tento pokus skutečně prováděl na šikmé věži. Ideálnější podmínky pro takový experiment než šikmou věž v Pise však stěží mohl najít.


Další články

Jaterník podléška je vytrvalá bylina s podzemním oddenkem.
Masožravé rostliny tvoří nemilosrdné pasti pro hmyz.
Indiánské město Cahokia bylo zbudováno v údolí řeky Mississippi.
Vánoční rostliny patří k tradici.
Zřícenina hradu Andělská Hora stojí na skalnaté kupě na Karlovarsku.
Island je ostrov gejzírů a sopek ve vlnách severního Atlantiku.
Indiánské medicínové váčky chránily Indiány v životě plném nástrah.
Švýcarský hnědý skot má nápadně prodlouženou čelní část lebky.
Mont Saint Michel je označován za div západního světa.
Čínská jablka liči pocházejí z jižních oblastí Číny.
Čtverzubec hnědý pochází z řek Afriky.
Diokleciánův palác ve Splitu vybudoval římský císař Dioklecián.

Šikmá věž v Pise stojí na Náměstí zázraků (Piazza dei Miracoli), zvaném též Katedrální náměstí (Piazza del Duomo). Jelikož vychýlení věže se během 20. století zvětšilo na více než 5 metrů, byla v roce 1990 věž pro veřejnost uzavřena a byly zahájeny intenzivní záchranné práce s cílem snížení jejího náklonu.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů