Oko

Krátkonožka evropská

Krátkonožka evropská je drobný scink a jediný středoevropský zástupce čeledi scinkovití (Scincidaee). Vyskytuje se na Balkánském poloostrově a její rozšíření zasahuje až do střední Evropy. Nejblíže k České republice ji lze nalézt v nejjižnější části Slovenska.

Krátkonožka evropská
Krátkonožka evropská je jediný středoevropský zástupce čeledi scinkovití.

Krátkonožka evropská (Ablepharus kitaibelii) je jediný v Evropě žijící scink (čeleď scinkovitých je velmi rozšířena v teplejších oblastech světa) a severní hranici výskytu má na jižním Slovensku. Je to drobný ještěr vázaný na velmi teplé lesostepní a hájové lokality. Krátkonožku evropskou pobíhající v opadaném listí či v nízké trávě podle barvy snadno zaměníme se slepýšem, protože její kratičké nožky nejsou na první pohled patrné. Setkáme se s ní však na místech, kde se slepýšům nedaří, a její délka je pouhých 10 cm. Ostatně i štíhlý, poměrně pozvolna se zužující ocásek přesvědčí pozorného pozorovatele, že má co dělat se vzácnějším plazem. Krátkonožka je na Slovensku přísně chráněna a nesmí se chytat ani hubit a současně s ní jsou chráněna i místa, kde se vyskytuje.


Další články

Jak hadi ztratili nohy
Ptakopysk patří mezi nejpodivuhodnější obyvatele Austrálie.
Košenila je přírodní barvivo známé také pod názvem karmín.
Moucha domácí je věrným společníkem doprovázejícím člověka.
Irbis nesnáší maso domácích zvířat.
Kudzu je nepříjemná invazní rostlina i zdroj léčiv.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů