Oko

60 - Šedesáté číslo

Zasolování ničí miliony hektarů půdy v Evropě, největší škody způsobuje v Asii

Zasolování půdy v oblasti Aralského jezera
Zasolování půdy v oblasti Aralského jezera. (Foto: Wikipedia, autor: Staecker)

Mezi závažné problém, před kterými stojí nejen zemědělci, kterých se přímo týká, ale i celé lidstvo, kterého se snižování rozlohy zemědělsky využitelné půdy také dotýká, se řadí zasolování zemědělské půdy, které je závážným problémem celosvětového významu. Na počátku 90. let bylo zasolováním zničeno na celém světě 45 miliónů hektarů půdy. V současné době pak zasolená půda s vysokým obsahem soli pokrývá oblast rozlohou srovnatelnou s územím Francie. Celkově je vlivem zasolování zničeno 62 miliónů hektarů zemědělské půdy.

Zasolování půdy postihuje i některé oblasti Evropy, nejvíce jsou na tomto kontinetu postiženy některé oblasti v Řecku, Maďarsku, Rumunsku a Itálii.

Ještě hůř jsou na tom v tomto směru některé oblasti Asie, kde mezi zasolováním nejhůře postižené oblasti patří okolí Aralského jezera a některé oblasti v Číně. V oblasti Aralského jezera došlo k zvýšení míry zasolení o 6 až 12%, což zásadním způsobem rozvrátilo zdejší ekosystém.

Sůl snižuje kvalitu podzemních i povrchových vod. Vysoký obsah soli zhoršuje vlastnosti zemědělské půdy. Neostatečný přísun živin způsobený zasolením půdy vede k postupnému úhynu rostlin.

Částečně je zasolování přírodního charakteru, nicméně většina tímto způsobem znehodnocené půdy jde na vrub činnosti člověka.

Velká množství soli se do půdy dostávají nadměrným užíváním minerálních hnojiv, postřiků a zemědělské techniky, případně příliš intenzivní pastvou. Zasolování je provázeno postupnou erozí půdy a šířením pouští.

Břidlice se jako stavební materiál tradičně používá ve Velké Británii, na východním pobřeží USA, v kanadském Newfoundlandu, Brazílii a na dalších místech světa.

Bizoni v Yellowstone tvoří dnes velkou místní populaci těchto zvířat.

Malebný svět jezer. Na Zemi je jezer bezpočet. Jsou krajiny, kde jsou jezera na každém kroku.

Bělopásek topolový dosahuje v rozpětí křídel až 9 centimetrů. Obývá mírnou zónu Eurasie od Francie po Japonsko.

Rodný dům Františka Vladislava Heka v dobrušce byl upraven jako muzeum.

Máta je rod aromatických rostlin s poměrně nejasným taxonomickým rozlišením, do kterého patří 30 až 80 cm vysoké vytrvalé byliny.

Tiantan Chrám Nebes Peking postavený v době Ming patří mezi nejrozlehlejší chrámové komplexy v Číně.

Kunovité šelmy mají společně s psovitými nejblíže k dávným prapředkům všech šelem. Mají protáhlé válcovité tělo, krátké nohy a obvykle výrazné pachové žlázy.

Kaktus královna noci kvete jedinou noc v roce.

Prohlídková štola Starý Martin Krupka dokumentuje vývoj dolování na rudné žíle Lukáš od 14. století do roku 1956.

Dryádka osmiplátečná představuje polokeř, který neroste do výšky, nýbrž se rozšiřuje plazením po zemi.

Zámek Český Rudolec bývá často nazývaný také Malá Hluboká nebo Moravská Hluboká.

Phalaenopsis amabilis je robusní orchidej, která se vyskytuje od ostrova Jáva po Papuu-Novou Guineu a Queensland v Austrálii.

Bílé kameny Sloní skály představují neobvyklou ukázku zvětrávání křídových pískovců. Od roku 1955 jsou chráněny jako přírodní památka.

Tařice se hodí do truhlíků i na záhon, oblibu si získaly oblibu především dva druhy, a to tařice skalní a tařice přímořská.

Pininfarina Start využívá podvozek a pohonnou jednotku z produkce značky Ford.

Proč se ryba žijící v sasance o ni nepopálí? Před požaháním je chráněna slizem, který pokrývá povrch jejího těla.

Rozhledna Milada Lichnice nabízí rozhled po Železných horách, Čáslavi, Kutné Hoře a dalších místech okolí.

Lín zlatý představuje poměrně vzácnou variantu lína obecného.

K teorii o posunu kontinentů vedlo pozorování ledovců. Charles Wegener si na mapě povšiml, že východní pobřeží Jižní Ameriky zapadá do západního pobřeží Afriky.

Tarbíkomyš dokáže přežít v nehostinné poušti. Nepotřebuje pít vodu a získávají ji ze suchých semínek.

Klášter Porta coeli v Předklášteří je jeden z nejrozsáhlejších klášterních komplexů nacházející se na území České republiky.

Listnaté stromy v našich lesích, jaké listnaté stromy nejčastěji rostou v českých lesích?

Bezručova chata Lysá hora, turistické chaty mají na tomto místě dlouhou historii.

Šakal obecný se svou velikostí přibližuje lišce, váží 10 až 15 kilogramů a i s ocasem měří 100 až 130 centimetrů.

Kostel Saint-Julien-le-Pauvre v Paříži patří řeckokatolické-melchitské obci, jejíž velikonoční oslavy každoročně přilákají mnoho diváků.

Pupava obecná roste v nízké luční trávě, na suché a propustné, často vápnité půdě v téměř v celé Evropě.

Přizpůsobování se organismů prostředí ve kterém žijí.

Vědci zachytili gravitační vlny, jejichž existenci předpověděl před sto lety Albert Einstein.

Trénovaný mozek pomáhá předcházet Alzheimerově chorobě. Nikdo ovšem nezaručí, že se i přes veškeré vynaložené úsilí onemocnění nedostaví.

Kardinál zelený žije v Argentině, v severní Patagonii.

Zastávky pro budoucnost nabídnou free wi-fi, aktuální informace z dopravy, informace o jednotlivých spojích a další moderní technologie.

Tinea Versicolor je kožní onemocnění, jehož původcem jsou jsou kvasinky rodu Malessezia. Projevuje se bílými či hnědými skvrnkami, které se objevují na kůži.

Pliosaurus kevani obýval vody jurských moří asi před 150 miliony let.

Adventní trhy ve Vídni jsou místo, kde se dá předvánoční čas strávit příjemněji, než v přeplněném nákupním středisku nebo s jazykem na vestě při pečení vánočního cukroví a předvánočním úklidu.

Machu Picchu stojí vysoko v horách, ukryté několik století nepropustnou džunglí.

Bílý sport tenis umožňuje tělu za hodinu hraní zbavit se zhruba 480 kcal.

Šalvěj luční vyrůstá časně na jaře z vytrvalého kořene. Roste zejména v teplejších oblastech České republiky od nížin až do podhůří.

Modlivý důl u Svojkova nalezneme v jeden kilometr dlouhé romantické údolí na okraji Svojkova.

Jak uchovat zeleninu? Zde je několik rad, jak zeleninu uchovat ce nejdéle čerstvou.

Jak odstranit vosk ze skla, když ve svícnu či sklenici zůstanou po svíčce zbytky vosku?

Italská kuchyně si zakládá na jednoduchosti a kvalitě čerstvých surovin.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů