Oko

51 - Padesáté první číslo

Muž z Kennewicku byl příbuzný původním obyvatelům Ameriky

Břeh řeky Columbia
Pohled na břeh řeky Columbia v místech, kde byl nalezen muž z Kennewicku.

Na břehu řeky Columbia v americkém státě Washington byly v roce 1996 nalezeny pozůstatky člověka, známé pod označením muž z Kennewicku.

Vzhledem ke stáří ostatků, které je odhadováno na 8400 let, se o původu muže vedly dlouholeté spory. Po dvaceti letech se díky genetické analýze podařilo zjistit, že muž z Kennewicku byl příbuzný původním obyvatelům Ameriky.

Kolem původu muže z Kennewicku panovaly dlouhou dobu nejasnosti.

Galenos a pouštění žilou, tento starověký lékař přišel s teoriemi, jak tělo funguje.

Kokosovník ořechoplodý roste jako štíhlá palma, dosahující výšky až 25 metrů, s kmenem dole poněkud ztlustlým.

Druhy oblaků, jejichž vzhled vykazuje velice pestrou rozmanitost tvarů, což činí jejich klasifikaci obtížnou záležitostí. Mezinárodní rozdělení oblaků je člení do deseti skupin.

Kakadu bílý má jako charakteristický znak prodloužená pera na hlavě ve formě chocholky. Jeho zobák je všestranný "nástroj", kterým pták zvládne překonat i složité zajištění dvířek klece.

Ullmannit se vyskytuje na rudních žilách s dalšími minerály s obsahem niklu.

Ondatra pižmová tvarem těla připomíná velkého potkana. Je 26 až 40 centimetrů dlouhá a váží od 0,6 do 1,7 kilogramu.

Komety se zářící hlavou a zřetelným chvostem jsou jedněmi z nejúchvatnějších objektů, které můžeme spatřit na noční obloze.

Vírník obecný je přizpůsoben rychlému pohybu na vodní hladině i ve vodě. Podivuhodné jsou též jeho oči.

Rozhledna na Strážné je čtrnáctimetrová dřevěná rozhledna postavená roku 2013 na kamenné podstavě.

Křižák obecný tká vzhledově krásné sítě, připomínající nití propletené dráty jízdního kola.

Římská republika byla obdobím dějin, kdy byl Řím ovládán patricii, jakožto vládnoucí třídou, která šířila zájmy Říma nejprve v Itálii a poté v celém Středomoří.

Vodní zámek Blatná vznikl ve 14. století na místě dřevěné tvrze ze 13. století.

Žindava evropská roste v humózních, stinných lesích, především listnatých a smíšených, a to z roviny až dosti vysoko do hor.

Osvícenský absolutismus představuje formu vlády, typickou pro některé evropské země v 18. století, jenž se snažily zavést myšlenky osvícenství.

Záchrana skalních chrámů v Abú Simbel se nachází v jižním Egyptě na západním břehu Násirova jezera, kde se nacházejí dva starověké egyptské chrámy vytesané do skalního masivu v době vlády třetího panovníka 19. dynastie Ramesse II., které byly na své současné místo přeneseny v letech 1963-1968 v rámci mezinárodní akce UNESCO.

Cheirón byl největším z Kentaurů a synem Krona a nymfy Filyry.

Bakterie a mikrobi na pracovním stole, nejvíce jich můžeme najít na předmětech, které bereme do rukou nejvíc, tedy na klávesnici, myši a telefonním sluchátku.

Břehová nátrž vzniká jako svislá stěna v zeminách nebo málo zpevněných horninách vytvořená obvykle v nárazových březích meandrů a zákrutů vodních toků.

Chroustnatka středomořská dorůstá velikosti do 4 cm.

Aspendos je antické město v Pamfýlii, jehož ruiny s výjimečně dobře zachovalým amfiteátrem leží n v jižním Turecku.

Kámen magnetit je přírodní magnet, jeho záhadných vlastností magnetu si lidé povšimli již v dávných dobách.

Zajíc měnivý používá velké tlapy jako sněžnice, kterými ho vybavila evoluce.

Popínavé rostliny nejsou jen tropické dřevnaté druhy, ale můžeme se s nimi setkat i v evropské přírodě.

Hrad Akershus stojí na stráži nad Oslem. Na hradě Akershus se nachází mimo jiné hrobky několika členů královské rodiny a dvě muzea.

Saranče Oedipoda miniata mate vzhledem, když prudce roztáhne jasně růžová spodní křídla. A pak rychle mizí z dosahu nebezpečí.

Obraz Primavera byl namalován florentským renesančním malířem Sandrem Botticellim na objednávku Lorenza de Medici.

Rybíz černý je až dva metry vysoký a netrnitý keř. Jeho pěstování je běžné pro komerční účely i osobní spotřebu plodů.

Staroměstská vodárenská věž jejíž výška činí 53 metrů, se starala o zásobování Prahy vodou.

Rákosník ostřicový se živí hmyzem a pavouky, v menší míře požírá také vodní plže. Hnízdí v bažinách s rozsáhlými ostřicovými porosty.

Jezero Lac Ichkeul tvoří srdce Národního parku Ichkeul. Tvoří poslední pozůstatek řetězce jezer, který se kdysi táhl severní Afrikou.

Kondor andský je s výškou téměř 90 cm považován za největšího létajícího ptáka. Živí se zdechlinami velkých zvířat.

Kakost hnědočervený roste podél potoků, na vlhčích loukách, v křovinách, v hájích, v horských lesích i na alpínských nivách.

Zámek Malá Skála vznikl postupnými přestavbami z původní tvrze.

Recepty s fenyklem který nachází při vaření uplatnění v mnohých receptech.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů