Oko

52 - Padesáté druhé číslo

Ponorka Alvin

Ponorka Alvin
Ponorka Alvin s mateřskou lodí Atlantis. (Foto: Wikipedia)

Rok 1964, ve kterém byla na (a posléze také pod) vodu spuštěna ponorka Alvin, znamenal přelom ve studiu podmořského života. Sedmnáctitunové plavidlo amerického námořnictva Alvin, které dokáže dopravit do hloubky 4500 metrů posátku ve složení pilota a dvou vědců, využívá v současné době Oceonografický institut.

Rok 1968 s sebou sice přinesl nehodu, kdy se ponorka při spouštění na vodu utrhla a potopila (posádku se podařilo zachránit), avšak záhy se dočkala opravy a pokračoval ve své podvodní kariéře.

Ponorka Alvin se do mořských hlubin ponořila již více než 4400krát a výsledky jejích misí se staly základem dvou tisíc studií. K nejslavnějším vědeckým úspěchům, které jsou výsledkem její činnosti, patří odhalení života na dně oceánů u horkých pramenů. Byla také u objevení vraku Titaniku v roce 1986.

V roce 2014 prošla ponorka Alvin kompletní rekonstrukcí a modernizací, díky které bude ještě řadu let brázdit dna světových oceánů.

Bazilika svatého Františka z Assisi patří v Itálii k nejproslulejším a po celý rok ji navštěvují mnozí poutníci.

Medyněk vlnatý, patřící mezi středně rané trávy, se vyznačuje poměrně vysokou konkurenční schopností. Jedná se o volně až hustě trsnatou trávu.

Mustafa Kemal Atatürk si získal mezi Turky čest a váženost především proto, že v době po skončení první světové války zabránil rozdělení země a založením republiky jí dal novou perspektivu.

Rozhledna na Signálu se nachází na vrchu Signál.

Lomikámen pižmový vykazuje neobyčejnou proměnlivost, zejména v odění a ve tvaru listů. V Evropě se rozpadá do téměř třiceti geografických variet.

Atmosférický aerosol tvoří směs nepatrných pevných nebo kapalných částic, rozptýlených v atmosféře natolik, že se zde vznášejí.

Orel nejmenší dorůstá téměř velikosti káně, o rozpětí křídel 110 až 120 centimetrů. Hnízdí vysoko v korunách listnatých stromů.

Slovensko je pro turisty země sice nevelká rozlohou, co se týče přírodních krás, je však bezpochyby velkou zemí.

Papoušík škraboškový obývá suché africké travnaté stepi s jednotlivými akáciovými a mimózovými háji.

Mauzoleum v Halikarnassu bylo jedním ze sedmi divů antického světa. Dal ho zbudovat perský satrapa Mausólos se svou ženou a sestrou Artemísií v letech 353-350 př. n. l.

Hýl obecný se řadí mezi časté návštěvníky krmítek. Hnízdo si buduje obvykle na jehličnatých stromech nebo středně vysokých keřích.

Kaple sv. Máří Magdalény byla roku 1956 přesunuta o 31 metrů západněji, než byla původně postavena.

Brusnice borůvka roste hojně v řidších lesích na humózní a ne příliš suché půdě z roviny až vysoko do hor. Její plody jsou ceněným lesním ovocem, které se hojně jí syrové i konzervované.

Nikájské císařství existovalo v letech 1204-1261 na západě Malé Asie, kde si po dobytí Konstantinopole a vzniku Latinského císařství udrželo nezávislost.

Mochyně pýřitá pochází patrně z Jižní Ameriky, kde dosud rostou hojné porosty této rostliny.

Kampa v Praze byla až do regulace toku Vltavy v roce 1905 ostrovem. Prvními neurozenými obyvateli Kampy se stali řemesníci, kteří se starali o Karlův most.

Chrobák velký se občas nachází na lesních cestách, kde pomalu lezou za svým cílem. Jindy s bzukotem létá nízko při zemi.

Pablo Picasso: obraz Guernica pojal jeho autor jako kritiku bombardování stejnojmenného baskického města během španělské občanské války.

Cikády jsou hmyzí bubeníci, když spojí své síly, dosahuje zvuk, který vydávají, ohlušující intenzity.

Plavby kapitána Cooka mířily do oblasti Tichomoří.

Kočka divoká obývá Evropu, Asii a Afriku, kde vytváří mnoho zeměpisných plemen. V Čechách a na Moravě byla vyhubena. Tvarem těla se podobá kočce domácí, je však daleko mohutnější.

Recepty na olomoucké tvarůžky, které jsou oblíbené nakládané, plněné salámem, na špízu, zpracované do pomazánky, slaných závinů, salátů, náplní, nádivek, hodí se na topinku, omelety, karbanátky, do polévek apod.

Jarní kvetoucí rostliny soustřeďují zásoby živin do hlíz, cibulí či oddenků a proto mohou časně zjara vyrůst, vykvést a vytvořit plody.

Vynález Voltova suchého článku spatřil světlo světa roku 1800.

Brouci jako brože, jejich lesklé krovky jsou používány v klenotnictví a výšivkářství.

Gawain a zelený rytíř je epická báseň pocházející z doby kolem roku 1400, která posluchači vypráví o zkoušce odvahy a ctnosti sira Gawaina.

Sfalerit vyskytující se s galenitem na téměř každém ložisku sirných rud, býval v dřívějších dobách odhazován jako neužitečný odpad na haldy.

Podzemní města Kaymakli a Derinkuyu se nachází v Kappadokii, což je antický název pro území ve Střední Anatolii v dnešním Turecku.

Nártoun filipínský dorůstá velikosti jen asi jako lidská pěst. Jeho stavba krční páteře mu umožňuje otáčet hlavou o 180 stupňů.

Tvrz Draheničky sloužila v minulosti jako panské sídlo, později byla využívána pro zemědělské účely.

Druhy sýrů ze kterých si v nákupních centrech můžeme vybírat v dlouhých regálech plných nejrůznějších druhů sýra.

Mochna husí se někdy považuje za nepříjemný plevel, který se rozšiřuje pomoci plazivých, kořenujících šlahounovitých výběžků.

Gaelská literatura se prohlašuje za nejstarší evropskou literaturu v národním jazyce.

Liliovec kostilomka roste ve velmi specifickém prostředí kyselých bažin, vlhkých vřesovišť a rašelinišť ve vyšších polohách.

Složení lidské lebky - skládá se ze dvou částí - obličejové a mozkové.

Vodní rostliny do zahradního jezírka vysazujeme buďto přímo do zeminy na dně nádrže nebo do nádob uložených na dně. Nejčastěji pěstovanou vodní rostlinou je leknín s řadou odrůd s různými barvami květů.

Putování vodopádů proti proudu řeky - Voda omílá práh, přes který se řine, vylamuje kamének za kaménkem, zatímco dole, ve vroucím kotli, ohlodává stěnu pod vodopádem, vytváří výklenky a podlamuje základy, na nichž vodopád spočívá.

Řeřicha zahradní a její pěstování pochází z Orientu. Pěstovala se již ve starověkém Egyptě.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů