Oko

Mauzoleum v Halikarnassu

Mauzoleum v Halikarnassu
Rekonstrukce vzhledu, jak vypadalo mauzoleum v Halikarnassu v době starověku.

Jedním ze sedmi divů antického světa bylo monumentální 46 metrů vysoké mauzoleum v Halikarnassu. Hrobka pojmenovaná po perském satrapovi, který v letech 377 až 353 př. n. l. téměř nezávisle ovládal provincii Kárie, Mausolovi dala jméno všem pozdějším podobným hrobkám.

V horní části bylo mauzoleum v Halikarnassu zakončeno mramorovou kvadrigou sochaře Pythea. Kvadriga byl původně závodní vůz tažený čtyřmi vedle sebe zapřaženými koňmi, později byl tento kvartet používán jako čestný vůz pro toho, kdo jej řídil. Mausolos byl první, kdo nechal kvadrigu odlít. Jeho sousoší kvadrigy v v Halikarnassu je dnes součástí sbírek British Museum v Londýně.

Pod kvadrigou se nachází pohřební chrám se sloupy. Na pravoúhlém půdorysu velikosti 33 x 37 metrů stál původně vlastní pohřební chrám, který byl obklopen 36 sloupy a korunován 24stupňovou pyramidou. Uvnitř stály sochy Mausola a jeho rodiny.

Hrob zdobily dva velké figurové vlysy. Na spodním vlysu byl vyobrazen boj Řeků a Amazonek. Část vlysů se nachází v British Museum v Londýně.

Dánští archeologové odkrývají od roku 1960 základy mauzolea.


Další články

Ledové sochy zobrazují rozmanité věci a bytosti.
Orel nejmenší se živí drobnými obratlovci a hmyzem.
Slovensko pro turisty je bezpochyby velkou zemí.
Papoušík růžohrdlý má délku 16 až 17,5 centimetru.
Papoušík škraboškový má sklony k tvoření mutací.
Mustafa Kemal Atatürk Otec Turků.
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.
Planeta Venuše má velice hmotnou atmosféru.
Medyněk vlnatý se lidově nazývá metlica.
Atmosférický aerosol je také mlha.
Šikmá věž v Pise byla postavena jako zvonice chrámu.
Draví ptáci jsou uzpůsobeni k plachtění vzdušnými proudy.
Rozhledna na Signálu je dostupná i na kole.
Dinosauří vejce fosilizovala v někdejších hnízdech.

Mauzoleum v Halikarnassu nechal zbudovat perský satrapa Mausólos, který zemřel ještě před jeho dokončením, poté jej nechala dokončit jeho manželka Artemísia.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů