Oko

Bazilika svatého Františka z Assisi

Bazilika svatého Františka z Assisi
Bazilika svatého Františka je rozlehlá bazilika v italské Assisi. Zdroj obrázku: Berthold Werner, Wikipedia.

Bazilika svatého Františka z Assisi je jedním z největších křesťanských svatostánků, který je po celý rok navštěvován mnoha poutníky. Na tomto místě odpočívá věčným odpočinkem svatý František a stavevní práce na bazilice byly zahájeny po světcově smrti v roce 1226. Během následujícího století vyzdobili Horní a Dolní kostel přední umělci své doby, mezi které patřili Simone Martini, Cimabue, Pietro Lorenzetti a Giotto, jejichž fresky o Zivotě svatého Františka patří v Itálii k nejproslulejším.

Od roku 2000 je bazilika svatého Františka z Assisi součástí světového dědictví UNESCO.

Celý komplex je tvořen bazilikou - Dolním chrámem (Chiesa Inferiore), Horním chrámem (Chiesta Superiore) a klášterem Sarco Convento.


Další články

Komořanské jezero se rozkládalo v Podkrušnohoří.
Vánoční rostliny ve vánočním čase.
Draví ptáci jsou uzpůsobeni k plachtění vzdušnými proudy.
Šikmá věž v Pise byla postavena jako zvonice chrámu.
Milánský dóm zdobí sto pětatřicet věžiček.
Rákosník ostřicový je podobný rákosníku proužkovanému.
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.
Svatý grál má své místo v evropské mytologii.
Rybíz černý dorůstá výšky až dva metry.
Kakost hnědočervený roste na vlhčích loukách.
Zámek Malá Skála je dnes upraven do secesní podoby.
Kondor andský patří k nejohroženějším druhům ptáků.
Staroměstská radnice stojí od roku 1338.
Tunel pod masivem Svatého Gottharda ve švýcarských alpách.

Bazilika svatého Františka z Assisi je jednou z nejstarších gotických památek na území dnešní Itálie. Stavba baziliky byla zahájena roku 1228 a dokončena byla o 25 let později.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů