Oko

Putování vodopádů proti proudu řeky

Niagarské vodopády
Niagarské vodopády se v současné době posunují proti proudu řeky rychlostí jedenapůl metru za rok. Obrázek: Wikipedia, autor: Ad Meskens.

Vodopády nezůstávají na jednom místě. Velké spousty vod omílají práh, přes který se řinou, vylamují kamének za kaménkem, zatímco dole, ve vroucím kotli, voda svými víry ohlodává patu stěny pod vodopádem, vytváří tam výklenky, podlamuje základy, na nichž sám vodopád spočívá.

Bylo např. zjištěno, že Niagarský vodopád se posunuje proti proudu řeky průměrně o jedenapůl metru ročně. Jestliže dnes někdo postaví hotel u vodopádu, z jehož balkonu bude možno pozorovat nádherné duhové pásy ve stoupající tříšti vod, bude za dvě stě let tento hotel tři sta metrů od vodopádu.

Když jsou skály více podemlety, může dojít k velkému sesutí okrajů vodopádu. U Niagary se to stalo v devatenáctém století třikrát. Celý kraj se při tom otřásal v základech jako při zemětřesení, nepravidelné hromobití se rozléhalo po okolí a občas se ozývaly jednotlivé rány.

Vědci odhadují, že před šedesáti tisíci lety byl Niagarský vodopád až u břehu jezera Ontario. Od té doby couvá proti proudu řeky a blíží se k jejímu výtoku z jezera Erie. Za asi dvacet tisíc let patrně celý vodopád zmizí v tomto jezeru a řeka Niagara nabude nové, prahovité tvářnosti.

I jiné vodopády pochopitelně couvají. Některé rychleji, jiné pomaleji, což závisí na množství a rychlosti vody, na tvrdosti skalnatého prahu, přes nějž se voda přelévá, a na dalších mechanických a chemických vlivech.


Další články

Orsej jarní se může pochlubit velmi rychlým vývojem.
Mochna husí vytváří husté porosty.
Vodopády Iguacu nalezneme na argentinsko-brazilské hranici.
Mochna jarní ohlašuje jaro svými žlutými květy.
Řeka Mekong je pro jihovýchodní Asii zdrojem života.
Vodní plži se kterými se můžeme u nás setkat.
Liliovec kostilomka tvoří kolonie.
Vodní rostliny do zahradního jezírka vysazujeme přímo do zeminy nebo do nádob.
Šikmá věž v Pise byla postavena jako zvonice chrámu.
Masožravé rostliny lákají hmyz svými pastmi.
Niagarské vodopády foto z amerického i kanadského břehu.
Trepanace lebky spočívá ve vytvoření otvoru.
Složení lidské lebky a její části.
Jarní kvetoucí rostliny se objevují s příchodem jara.

Putování vodopádů proti proudu řeky lze pozorovat i v současné době. Vodopády nezůstávají stále na stejném místě.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů