Oko

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk.

Zakladatel novodobého tureckého státu Mustafa Kemal Atatürk je v Turecku ctěn a vážen především proto, že zabránil rozdělení země a založením republiky jí dal novou perspektivu. Po porážce v první světové válce měla být Osmanská říše rozdělena mezi Velkou Británii, Francii, Itálii, Řecko a Arménii. Turecku samotnému měla zůstat pouze malé území v centrální Anatolii. Skupina mladých tureckých důstojníků vedená Mustafou Kemalem zorganizovala na pobřeží Černého moře ozbrojený odpor proti sultanátu a proti rozdělení země. Povstání, které začalo jako partyzánská válka, přerostlo v mohutné hnutí národního odporu, jehož cílem bylo založení státu Turecko.

Poté, co Turecko znovu získalo ztracenou státní suverenitu a když byla 29. října 1923 založena Turecká republika, začal Mustafa Kemal jako její první prezident realizovat druhou část své ambiciózní revoluce a to radikální vnitřní proměnu celé země. V roce 1922 došlo ke zrušení sultanátu a v roce 1924 pak také úřad chalífy. Tím skončila vláda dynastie Osmanů, která oba úřady držela ve svých rukou. Poté zrušil Atatürk (v roce 1934 byl Mustafa Kemal poctěn čestným jménem Atatürk - Otec Turků) islám jako státní náboženství, zakázal náboženské školy a ženám nošení závoje ve veřejných budovách. Zato však získaly ženy v roce 1930 volební právo. Mustafa Kemal Atatürk zavedl v zemi švýcarské občanské právo a z Itálie převzal trestní právo.

Zvláště významný předěl ve vnitřním životě Turecka představovalo zrušení dříve používaného arabského písma a jeho nahrazení latinkou.

Mustafa Kemal Atatürk zemřel roku 1938, ve věku 57 let, v istanbulském paláci Dolmabance. Jeho impozantní mauzoleum se nachází v hlavním městě Ankaře.


Další články

Mrtvé moře obklopuje nehostinná oblast.
Kondor andský patří k nejohroženějším druhům ptáků.
Výbuch sopky Hora Svaté Heleny se odehrál 18. května 1980.
Rákosník ostřicový je podobný rákosníku proužkovanému.
Komořanské jezero se rozkládalo v Podkrušnohoří.
Bazilika svatého Františka z Assisi stojí ve střední Itálii.
Svatý František z Assisi založil řád minoritů.
Vánoční rostliny ve vánočním čase.
Draví ptáci jsou uzpůsobeni k plachtění vzdušnými proudy.
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.
Šikmá věž v Pise byla postavena jako zvonice chrámu.
Medyněk vlnatý se lidově nazývá metlica.
Recepty s fenyklem který má typickou chuť.
Svatý grál má své místo v evropské mytologii.

Mustafa Kemal Atatürk požívá velké autority jak mezi obyvatelstvem, ale jako bývalý voják a generál zejména i v armádě.

V době mezi 30. červnem a 28. červencem 1918 pobýval Atatürk jako lázeňský host v Karlových Varech.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů