Oko

Brusnice borůvka

Brusnice borůvka
Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Obrázek: Wikipedia.

Brusnice borůvka je nízký keřík se zelenými, žlábkovitě ostrohrannými, lysými větvemi a s listy na zimu opadavými, které jsou střídavé, okrouhle vejčité, přišpičatělé, naspodu zaokrouhlené a kratičce řapíkaté, lysé a na okraji jemně pilovité. Květy vyrůstají jednotlivě v úžlabí listů a jsou převislé na 3-5 mm dlouhé stopce. Jejich kalich je sotva znatelný, v zuby nerozdělený a koruna kulovitě baňkovitá, se 4-5 krátkými zoubkovitými cípy, bledě zelená a narůžovělá. Osm nebo deset tyčinek sedí na zvláštním nadplodním terči a jejich žluté prašníky mají na hřbetě dva růžkaté výrůstky. Pyl, který je slepen po 4 zrnech dohromady, vypadává z prašníků na horním konci dvěma otvory. Semeník je spodní, složený ze 4-15 plodolistů a nese jednu poměrně dlouhou čnělku, která přečnívá prašníky. Za plodu se mění v černou, na povrchu modravě ojíněnou, šťavnatou bobuli (borůvku), která obsahuje temně červenou šťávu a drobná semínka. Brusnice borůvka kvete v květnu a červnu a borůvky uzrávají podle polohy od července do října.

Brusnice borůvka roste hojně v řidších lesích na humózní a ne příliš suché půdě z roviny až vysoko do hor. Nad hranicí lesa roste i v kamenitých polích. Většinou tvoří rozsáhlé porosty. Je rozšířena ve větší části Evropy a severní Asie a také v severozápadní Americe. Vzácná je odrůda s bílými plody. Borůvky jsou ceněnými lesními plody, které se hojně konzumují syrové i konzervované.


Další články

Ledové sochy zobrazují rozmanité věci a bytosti.
Chocholouš obecný sedí na vejcích 13 až 15 dnů.
Břidlicová střecha se hodí pro historické objekty.
Atmosférický aerosol je také mlha.
Tymián obecný patří do čeledi hluchavkovitých.
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.
Draví ptáci jsou uzpůsobeni k plachtění vzdušnými proudy.
Kapli sv. Máří Magdalény postavil roku 1635 Jan Dominik de Barifis.
Papoušík růžohrdlý má délku 16 až 17,5 centimetru.
Hýl obecný se snadno učil hvízdat různé melodie.
Papoušík škraboškový má sklony k tvoření mutací.
Mustafa Kemal Atatürk Otec Turků.
Mauzoleum v Halikarnassu se stalo jedním ze sedmi divů antického světa.
Šikmá věž v Pise byla postavena jako zvonice chrámu.

Brusnice borůvka vytváří souvislý porost nazývaný borůvčí. V některých typech lesů tvoří často velmi kompaktní porosty.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů