Oko

Nikájské císařství

Michael VIII. Palaiologos
Za vlády Michaela VIII. obnovilo Nikájské císařství územní rozlohu bývalé Byzantské říše. Obrázek: Wikipedia.

Nikájské císařství byl státní útvar existující v minulosti v Malé Asii, který si po dobytí Konstantinopole a vzniku Latinského císařství udržel nezávislost. Nikájské císařství bylo považováno za následníka Byzantské říše a vedlo boj nejen proti Latinskému císařství, alle i proti seldžuckým Turkům.

Během vlády Theodora I. Laskarise, který vystoupil proti pozemkovým magnátům, bylo realizováno několik ekonomických reforem. Pozemky byly propůjčeny vojákům a císařským úředníkům. Změny zasáhly také konstantinopolskou církev, jejíž nemovitosti byly rozděleny jednotlivým klášterům. Pozemky obdělávali většinou svobodní rolníci, kteří měli poměrně dobré podmínky. Mohli vlastnit i vlastní pozemky, z nichž nemuseli odvádět rentu ani dávky do státní pokladny.

Velkého významu nabyly kláštery. Vládci podporovali rozvoj měst. Zásluhou Jana III. Vatacese byla obnovena řada strategicky důležitých míst. Obchod a řemesná výroba vzkvétaly. Ačkoli se nacházelo ve válečném stavu, dosáhlo v tomto období Nikájské císařství velkého rozmachu. Od doby panování Jana III. započalo dobývání území Latinského císařství a klíčových ostrovů ve Středozemním moři, podařilo se dokonce obsadit i Thrákii. Dobytí celého území bývalé Byzantské říše dovršil Michael VIII. Palaiologos, který se stal spoluvládcem Jana VI. Laskarise. Roku 1261 ho však zbavil trůnu a stal se jediným císařem.


Další články

Kláštery Meteora stojí na skalních vrcholcích.
Šikmá věž v Pise byla postavena jako zvonice chrámu.
Chocholouš obecný sedí na vejcích 13 až 15 dnů.
Mustafa Kemal Atatürk Otec Turků.
Břidlicová střecha se hodí pro historické objekty.
Kapli sv. Máří Magdalény postavil roku 1635 Jan Dominik de Barifis.
Nejvýznamější císaři Byzantské říše v historii.
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.
Tymián obecný patří do čeledi hluchavkovitých.
Draví ptáci jsou uzpůsobeni k plachtění vzdušnými proudy.
Brusnice borůvka je nízký keřík plodící tmavé bobule.
Hýl obecný se snadno učil hvízdat různé melodie.
Papoušík škraboškový má sklony k tvoření mutací.
Mauzoleum v Halikarnassu se stalo jedním ze sedmi divů antického světa.

Nikájské císařství existovalo v letech 1204-1261 na západě Malé Asie. Bylo exilovým císařstvím Byzantské říše v Nikáji, kam přesídlil z Konstantinopole císařský dvůr.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů