Oko

Vodní rostliny do zahradního jezírka

Bílý leknín
Mezi vodní rostliny vhodné do zahradního jezírka patří bílý leknín. Obrázek: Wikipedia, autor: P e z i.

Bazénky, jezírka, tůňky a bažinky jsou častou součástí okrasných zahrad. Vybudování těchto nádrží nemusí být příliš nákladné. Nabízí se výstavba nádrže z betonu nebo z umělé hmoty anebo zapuštění nádoby do země.

Nádrž zahradního jezírka by měla mít tvar uzpůsobený celkovému uspořádání zahrady. Největší hloubka nádrže by měla být 40 až 70 centimetrů včetně případné vrstvy zeminy (15 centimetrů) na dně. Výhodné je, má-li dno dva stupně, z nichž hlubší je tvořen větší částí dna a mělčí a poměrně úzký je na okrajích nádrže. Tímto uspořádáním docílíme správného poměru plochy vodní hladiny k obsahu nádrže, tato veličina je rozhodující pro dosažení rovnováhy mezi organismy, žijícími v nádrži, nedochází k přemnožení řas a nevzniká zelený zákal vody. Mimoto lze vyšší stupeň využít k výsatbě příbřežních vodních rostlin.

Vodní rostliny do zahradního jezírka vysazujeme buď přímo do zeminy na dně nádrže nebo do nádob, jež uložíme na dně.

Nejčastěji pěstovanou vodní rostlinou je leknín (Nymphaea) s řadou odrůd s bílými, žlutými, červenými nebo růžovými květy, které ovšem mají různé nároky na hloubku nádrže (10 až 120 centimetrů). Většina odrůd je schopna přezimování v nádrži, ať už zamrzlé nebo vypuštěné, v druhém případě překryjeme rostliny listím.

Z dalších hlouběji kořenících vodních rostlin lze do zahradního jezírka použít stulík (Nuphar) a Aponogeton distachysus.

Mělké vody (5 až 20 centimetrů) vyhovují ďáblíku (Calla), blatouchu (Caltha), puškvorci (Acorus), šípatce (Sagittaria), kosatci (Iris laevigata) či orobinci (Typha).


Další články

Orsej jarní se může pochlubit velmi rychlým vývojem.
Mochna husí vytváří husté porosty.
Majoránka zahradní se řadí do čeledi rostlin hluchavkovitých.
Mochna jarní ohlašuje jaro svými žlutými květy.
Podzemní města Derinkuyu a Kaymakli byla vyhloubena v podzemí Kappadokie.
Vodní plži se kterými se můžeme u nás setkat.
Liliovec kostilomka tvoří kolonie.
Saturejka zahradní je jednoletá bylina.
Šikmá věž v Pise byla postavena jako zvonice chrámu.
Masožravé rostliny lákají hmyz svými pastmi.
Mrtvé jazyky ožívají a lidé se o ně zajímají.
Trepanace lebky spočívá ve vytvoření otvoru.
Složení lidské lebky a její části.
Jarní kvetoucí rostliny se objevují s příchodem jara.

Vodní rostliny do zahradního jezírka patří po bohatém osázení mezi nejvděčnější doplňky zahrady. Vodní rostliny jsou také přirozeným prostředkem pro stabilizování kvality vody v zahradním jezírku.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů