Oko

Sfalerit

Sfalerit
Sfalerit. Obrázek: Wikipedia, autor: Piotr Menducki.

Doby, kdy sfalerit, vyskytující se s galenitem na téměř každém ložisku sirných rud, býval jako neužitečný odpad odhazován na haldy, jsou dávno pryč. Při těžbě stříbronosného galenitu bývali staří horníci oklamáváni diamantovým leskem na štěpných plochách sfaleritu a považovali tento nerost za galenit. Odtud pochází i jeho název, odvozený z řeckého slova sfaleros, tj. klamavý.

Sfalerit, nazývaný také blejno zinkové, je krychlově krystalující sirník zinečnatý ZnS s obsahem asi 26 % zinku, obvykle s příměsí železa, manganu a kadmia. Byl objeven středověkými horníky v Sasku a na Harzu. Kovový zinek byl znám poněkud lépe teprve v 17. století a ve sfaleritu byl dokázán až v roce 1735.

V dutinách vytváří sfalerit často krystaly, nejobvykleji spojky s převládajícím dvanáctistěnem kosočtverečným, obyčejně je však zrnitý, celistvý i kusový. Barva sfaleritu se řídí podle příměsí. Vzácně jsou sfalerity bezbarvé nebo dokonce čiré, nejčastěji je černohnědý až černý nebo červenohnědý ("granátové blejno" z Příbrami), žlutozelený apod. Jako zbarvený nerost mívá vryp šedobílý. Je křehký a dokonale štěpný. Nejhojnější je na žílách sirných rud, kde je doprovázen galenitem, vyskytuje se však i ve vápencích a tvoří ložiska v krystalických břidlicích (skarny). Z jeho mnoha nalezišť u nás jsou nejvýznamnější Příbram, Kutná Hora a Stříbro.

Nejbohatší ložiska sfaleritu jsou v USA, Německu, Rusku a Austrálii.

Od poloviny devatenáctého století stoupá spotřeba zinku, kterým se povlékají ocelové předměty na ochranu před prorezevěním a vyrábějí se z něj barvy. Je také složkou cenných slitin, především mosazi, bílého kovu a hliníkového bronzu. Protože sfalerit jako všechny zinkové rudy obsahuje 0,1 až 0,3 % kadmia, je využíván také jako surovina k získávání tohoto prvku.


Další články

Devětsil lékařský je jeden z druhů devětsilu rostoucích u nás.
Šikmá věž v Pise byla postavena jako zvonice chrámu.
Jarní kvetoucí rostliny se objevují s příchodem jara.
Čtverzubec zelený dorůstá délky až 17 centimetrů.
Žil král Artuš na hradě Tintagel?
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.
Zelený pepř je velmi aromatický.
Kočka rybářská obývá vodní prostředí.
Hora Fuji se vyznačuje kuželovitým tvarem.
Orsej jarní se může pochlubit velmi rychlým vývojem.
Brutnák lékařský je jednoletá bylina.
Chinovník lékařský pochází z jihoamerických pralesů.
Gawain a zelený rytíř v epické báseni pocházející z doby kolem roku 1400.
Nerost stříbro byl objeven současně s objevem mědi.

Sfalerit zniká na hydrotermálních rudních žilách, dále má původ magmatický, pegmatiticko-pneumatolytický a sedimentární.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů