Oko

Nerost stříbro

Nerost stříbro
Nerost stříbro je krychlový minerál.

Přesný datum, kdy objevil člověk stříbro zůstává zahalen tajemstvím. Zdá se, že to bylo současně s objevem mědi, neboť oba kovy se v přírodě vyskytují společně ve vrchních částech rudních ložisek. Bylo zjištěno, že stříbro dovedli zpracovávat již ve staré Babylónii a v Asýrii a ozdoby ze stříbra byly nalezeny v hrobkách chaldejských králů ze 4. tisíciletí př. n. l. Zmínky o stříbře nalézáme rovněž v Homérových básních (Ilias a Odyssea) i v Bibli. Víme také, že z bohatých nalezišť stříbra a stříbrných rud ve Španělsku těžili ve starověku Féničané, Kartagiňané, Římané a později i Maurové.

Touha po stříbře byla kdysi stejně velká jako po zlatě a ještě v 17. století mělo v Japonsku stříbro stejnou cenu jako zlato. V době, kdy doly poskytovaly bohaté výtěžky stříbra, prožívaly země bohaté na stříbro a stříbrné rudy (napři Čechy nebo Sasko) období rozkvětu. Po objevení amerického kontinetu však dovoz levného stříbra z Nového světa způsobil trvalý úpadek evropské těžby.

Přirozené ryzí stříbro není nikdy zcela čisté, obsahuje často až pětinu zlata a jiných kovů. Jako nerost krystalizuje ve tvarech krychlové soustavy, obvykle jen v nedokonale vyvinutých osmistěnech nebo krychlích. Mnohem hojnější jsou plechy, dráty, větevnaté agregáty, povlaky a dendrity (černé až černošedé výkvěty na stěnách jemných puklin rozmanitých hornin). Na některých nalezištích byly nalezeny balvany stříbra o hmotnosti mnoha set kilogramů nebo dokonce několika tun.

Charakteristickou vlastností stříbra je hákovitý lom a dokonalá kujnost, tenké šupinky stříbra modře prosvítají. Jeho tažnost dosahuje značných hodnot, z 1 gramu stříbra lze vytáhnout drát dlouhý téměř 1 kilometr. Je nejlepším známým vodičem tepla a elektřiny. Jeho čerstvé lomné plochy jsou skutečně stříbrobílé, během relativně krátké doby se však povlékají černým sirníkem stříbrným.

Na žílách nacházíme stříbro vždy druhotné (sekundární) ve svrchních částech. Prvotní (primární) je velice vzácné, v náplavech se nevyskytuje nikdy. Dráty stříbra bývaly nalézány v dutinách žil v Příbrami, jáchymově i Kutné Hoře. Světová naleziště stříbra jsou v Německu (Freiberg v Sasku), Norsku (Kongsberg), Rusku (Altaj) a v USA (Hořejší jezero). Mexiko má 500 proslulých nalezišť.

Velké množství stříbra je používáno při ražbě mincí, výrobě stříbrných příborů a šperků. Většinu stříbra však spotřebuje průmysl, především elektrotechnika, chemie, a zubní lékařství.


Další články

Šikmá věž v Pise byla zbudována jako zvonice chrámu.
Indiánské medicínové váčky chránily Indiány v životě plném nástrah.
Čínská jablka liči pocházejí z jižních oblastí Číny.
Koláč s jablky a pudinkem před podáváním pocukrujeme moučkovým cukrem.
Diokleciánův palác ve Splitu nechal vybudovat římský císař Dioklecián.
Topol osika plodí tobolky s ochmýřenými semeny.
Talířovka svítivá se vyskytuje u pobřeží velké části světa.
Čtverzubec hnědý pochází z řek Afriky.
Mont Saint Michel je označován za div západního světa.
Hra člověče nezlob se aneb do bezpečí s figurkami.
Surrealismus se snažil dospět k absolutní realitě.
Island je ostrov gejzírů a sopek ve vlnách severního Atlantiku.

Nerost stříbro krystalizuje z horkých roztoků a hromadí se v oblasti cementačních zón nebo v usazeninách. Tvoří pseudomorfózy po jiných minerálech, které obsahují stříbro.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů