Oko

Žil král Artuš?

Král Artuš
Svatý grál ve vizi krále Artuše a rytířů kulatého stolu.

Podle legendy vládl v době kolem pátého století království, které se rozkládalo na území dnešní jižní Anglie, hrdinný král jménem Artuš. Pro své statečné činy je často srovnáván s Alexandrem Velikým. Tajuplný příběh krále Artuše se odehrává kolem kouzelníka Merlina, čarodejnice Morgany, meče Excalibur a hledání svatého grálu.

Legendy o králi Artušovi inspirovaly nejedno literární a hudební dílo, ale jeho jméno se objevuje i v prastarých kronikách. První zmínka pochází z devátého století. Keltský mnich Nennius se o něm nezmiňuje jako o králi, ale jako o statečném keltském vůdci, který prý zvítězil ve dvanácti bitvách.

Kněz Geoffrey de Monmouth napsal v sedmnáctém století knihu Historia Regum Britanniae (Dějiny britských králů), ve které spojuje existenci tohoto romantického hrdiny s hradem Tintagel.

V roce 1998 objevil britský badatelský tým ve sklepení tohoto hradu břidlicovou destičku, jejíž stáří je odhadováno na 1500 let. Důležité je, že destička, která byla používána jako ucpávka vodního odpadu, nese nápis Argotnov, což je latinská verze jména Arthnou, tedy Artuš. Zprávy o tomto objevu obletěly celý svět, ale záhada ještě není vysvětlena. Zbývá zjistit, zda měl tento Artuš co do činění s legendárním keltským králem.

Záhady minulosti


Další články

Stonehenge je nejproslulejší megalitická památka.
Poklady nalezené na dně moří - podle odhadů se na dně světových moří nachází na tři miliony lodních vraků.
Keltové ve starověké Evropě.
Lékárna u Bílého jednorožce v Klatovech.
Svatý grál je kalich, který je spojen s králem Artušem.
Doba železná byla dobou vzniku pevně organizovaných států.
Hradiště byla ve své době nedobytnými pevnostmi.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů