Oko

Pablo Picasso: obraz Guernica

Pablo Picasso: obraz Guernica
Pablo Picasso: obraz Guernica. Obrázek: Wikipedia.

Obraz Guernica, který si Španělská republika objednala při příležitosti pařížské Světové výstavy v roce 1937, pojal jeho autor malíř Pablo Picasso jako kritiku kobercového bombardování stejnojmenného baskického města během španělské občanské války. Díky tomuto pojetí vešel obraz Guernica do celosvětového povědomí jako symbol válečných zvěrstev.

Obraz vysoký 349 cm a široký 777 cm Picasso zhotovil za necelý měsíc. Dějovost malby je prostoupena abstraktními tvary a autor prohloubil sílu sdělení obrazu rozhodnutím odepřít mu veškeré barvy s výjimkou černé a bílé.

Některé motivy, použité na obraze Guernica, například španělští býci, minotaurus či trpící ženy, použil Pablo Picasso i na některých svých dalších uměleckých dílech.

Picasso nikdy neposkytl žádnou jednoznačnou interpretaci symboliky, kterou je obraz Guernica doslova prodchnut, pouze poznamenal, že: "Ať už jste dospěli k jakýmkoliv názorům či závěrům, já k nim dospěl také, ale podvědomě a instinktivně."

Splašený kůň zběsile dupající po ženě symbolizuje, že tehdejší evropští diktátoři se vymkli kontrole.

Na plátně obrazu Guernica kombinuje Picasso kubistické a surrealistické prvky.


Další články

Kláštery Meteora stojí na skalních vrcholcích.
Brusnice borůvka je nízký keřík plodící tmavé bobule.
Nikájské císařství existovalo v minulosti v Malé Asii.
Řeka Mekong je řekou devíti draků.
Mauzoleum v Halikarnassu se stalo jedním ze sedmi divů antického světa.
Indiánské obrazy z písku jsou vytvářené šamanem.
Chrobáci vykonávají v přírodě užitečnou práci odklízením nečistot.
Hýl obecný se snadno učil hvízdat různé melodie.
Šikmá věž v Pise byla postavena jako zvonice chrámu.
Kapličkový most je dlouhý 198 metrů.
Kampa v Praze tvoří park u řeky Vltavy.
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.
Chrobák velký se vyznačuje zavalitým a kovově lesklým tělem.
Labyrint ve kterém žil Minotaurus, bytost v podobě býka.

Obraz Guernica, který vytvořil malíř Pablo Picasso, zobrazuje ženu, nosiče pochodně, koně a býka jako strašlivé souputníky ve světě hrůzy při bombardování baskické metropole Guernica, které se odehrálo 26. dubna 1937.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů