Oko

Dopplerův jev

Dopplerův jev
Dopplerův jev. Obrázek: Wikipedia, autor: Ekko.

Když se k nám blíží hasičské auto, výška tónu jeho sirény vzrůstá, zatímco po průjezdu klesá. Změna výšky tónu je způsobena Dopplerovým efektem. Když se k nám auto přibližuje, sčítá se rychlost šíření zvukových vln s rychlostí auta a zvukové vlny jsou v tomto směru více "nahuštěny", vzrůstá jejich frekvence a tón sirény je vyšší. Naopak, jestliže se od nás zdroj zvuku vzdaluje, frekvence zvuku klesá a jeho tón se snižuje.


Další články

Termoelektrický jev vytváří elektrické napětí působením tepla.
Rozhledna Děd u Berouna se tyčí do výšky 12 metrů.
Repliku jeskyně Altamira mohou lidé obdivovat bez poškozování originálu.
Pravěké jeskynní malby vynikají neuvěřitelnou živostí.
Klášter Rosa coeli Dolní Kounice byl založen roku 1181.
Bobří hrad má vchod pod vodou.
Rozhledna Klínovec v Karlovarském kraji.
Rozhledna na Strážné byla postavena roku 2013.
Klášter Clonmacnoise založil svatý Ciarán.
Vosa obecná si staví hnízda.
Chroustnatka středomořská bývá aktivní zejména v noci.
Piezoelektrický jev vyvolává vznik elektrického náboje.
Kláštery Meteora jsou vystavěny na skalních vrcholcích.
Strahovský klášter jehož chloubou je Strahovská knihovna.

Dopplerův jev popisuje změnu frekvence a vlnové délky přijímaného oproti vysílanému signálu, způsobenou nenulovou vzájemnou rychlostí vysílače a přijímače.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů