Oko

Fénické písmo

Fénické písmo
Fénické písmo. Obrázek: Wikipedia, autor: Luca.

Fénické písmo stojí u zrodu mnoha v současné době používaných písem. Je hláskové a fonetické a používá 22 znaků označujících souhlásky, po jednom znaku pro každou hlásku. Nejprve se používaly jen souhlásky (podobně jako v hieroglyfických textech).

První písmena fénického písma se nazývají alef a bet (alfabet - abeceda). Nejstarší klínová abeceda vznikla vývojem ze staršího písma protosinajského mezi lety 1400 až 1300 před naším letopočtem v metropoli Ugaritu (dnešní město Rás Šamra), novější, s abstraktnějšími znaky, se objevila mezi lety 1300 až 900 před naším letopočtem v Byblosu.

Mezi písma, která vznikla z písma fénického, patří starořecké a z něj a z ní vycházející cyrilice, etrusko-latinské písmo a z něj latinka, a také moabské písmo. Dále staroaramejské, starojihoarabské a starohebrejské písmo.


Další články

Termoelektrický jev vytváří elektrické napětí působením tepla.
Bizona amerického lovili lovci na americkém kontinentu.
Letohrádek královny Anny v Praze stojí v sousedství Pražského hradu.
Klášter Clonmacnoise založil svatý Ciarán.
Rozhledna na Strážné byla postavena roku 2013.
Kláštery Meteora jsou vystavěny na skalních vrcholcích.
Klášter Rosa coeli Dolní Kounice byl založen roku 1181.
Ostrorep americký žije v hlubinách, na písčitém dnu, do kterého se zahrabává.
Kostel sv. Benedikta je součást kláštera barnabitek.
Jaguár americký žije skrytým způsobem.
Azurit je pestrobarevný druhotný minerál modré barvy.
Dopplerův jev působí na výšku tónu.
Kostel Panny Marie před Týnem se dvěma věžemi.
Krokodýl americký dorůstá délky až 7,5 metru.

Fénické písmo se ve starověku používalo pro zaznamenání textů ve féničtině a později i v dalších příbuzných kanaánských jazycích.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů