Oko

Sleziník zelený

Sleziník zelený
Sleziník zelený (Asplenium viride). Obrázek: Wikipedia, autor: BerndH.

Sleziník zelený je drobná kapradinka s trsy živě zelených, jednoduše zpeřených listů až 30 centimetrů dlouhých. Na zelené, měkké střední vřeteno listu nasedají malé (0,3 až 1 centimetr) postranní lístky, šikmo vejčité až vějířovité, mělce nebo hluboko vroubkované.

Sleziník zelený je rostlina, která roste v hornatých krajích na výživných podkladech. Osídluje vápence, dolomity, melafyry, ale také břidlice a pískovce (zvláště s vápnitým tmelem), žuly (především mylonitizované), ruly, andezity a v nižších polohách hadce. Typickým stanovištěm jsou štěrbiny vlhčích stinných skal a suti, někdy i humusem bohatá holá půda svažitých lesů. Roste v smrčinách, bučinách i v kosodřevině, na vhodných místech, především ve vašších polohách, i v otevřených bezlesých společenstvech. Druhotně se uchycuje na zdech.

V České republice je tato kapradinka velmi řídce roztroušena. Vzácně se vyskytuje v Krkonoších (500 až 1350 m n. m., jen na bazických horninách) a na Českomoravské vrchovině. Dále roste u Dolních Kralovic, v Orlickém podhůří, na Králickém Sněžníku, v Rychlebských horách, v Hrubém Jeseníku, v Moravskoslezských Beskydech a na řadě míst v Moravském krasu.

Počátkem léta můžete spatřit na rubu listů podél postranních žilek bělavě zelenavé úzké proužky. Jsou to blanité ostěry, po jedné podélné straně přirostlé k lístku. V mládí překrývají a chrání výtrusnice. Později proužky žloutnou, rozšiřují se a objevují se jasně hnědé souvislé hromádky nebo celé povlaky, tvořené volnými výtrusnicemi. Výtrusnice produkují nesmírné množství výtrusů, lehce unášených vzdušnými proudy na velké vzdálenosti. Pouze nepatrná část z nich se dostane do vhodných podmínek a vyrostou z nich nové rostliny.


Další články

Staré město Dubrovník je postavené z kamene světlé barvy.
Epifytické rostliny rostou na jiných rostlinách, aniž by jim škodily.
Zelený pepř se sklízí nezralý.
Rozhledna Klínovec pochází z roku 1884.
Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice.
Hořický pískovec se hodí na zhotovování soch.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Jarní kvetoucí rostliny se objevují s příchodem jara.
Tropický deštný prales je domovem nepřeberného možství rostlin a živočichů.
Pěstování pokojových rostlin v interiérech.
Jan Viklef vystudoval teologii, filozofii a právo v Oxfordu.
Rozhledna Řimbaba se nachází v areálu bývalého dolu.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Zelená Sahara rozkvetla před 20 000 až 5000 lety.

Sleziník zelený roste v Evropě, kde je rozšířen až na Island. Dále se objevuje v severní Americe, Asii a na severu Afriky především v pohoří Atlas. Na území České republiky je jeho rozšíření vzácné.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů