Oko

Jan Viklef

Jan Viklef
Anglický reformátor církve Jan Viklef.

Jan Viklef byl významný reformátor církve. Narodil se do nepříliš majetné šlechtické rodiny, vystudoval teologii, filozofii a právo v Oxfordu.

Jeho učení vycházelo z Písma, do popředí stavěl Kristovu chudobu, pokoru a trpělivost. Podle jeho učení zůstalo v soudobé církvi z kristova učení pramálo, a proto žádal radikální nápravu, jejíž součástí mělo být odnětí světského panství církvi. Ostře také vystupoval proti papeži, jeho kritika papežství se vyostřila po schizmatu roku 1378.

Podle Viklefa je jedinou hlavou církve Ježíš Kristus a nikoli papež. Jan Viklef neuznával ani přeměnu chleba na tělo a víno na krev Kristovu při církevních obřadech, protože toto podle něj nebylo známo ani prvotní církvi. Odmítl také kult svatých, učení o očistci, individuální zpověď, sloužení mší a prodávání odpustků. Žádná z těchto věcí není totiž doložena v Bibli.

Roku 1382 bylo Viklefovo učení odsouzeno. Po jeho smrti viklefismus ještě po nějakou dobu přetrvával v nižších vrstvách obyvatelstva a výrazně ovlivnil učení českých vzdělanců na přelomu 14. a 15. století, zejména Jana Husa, Stanislava ze Znojma, Jeronýma Pražského, Jakoubka ze Stříbra. Mnoho z Viklefových názorů později převzala protestantská reformace.


Další články

Staré město Dubrovník je postavené z kamene světlé barvy.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Hořické pískovce se charakterizují jako zpevněná, usazená hornina.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Historie Moravského krasu je značně složitá.
Dešťovka obecná žije ve velkém množství v půdě.
Tropický deštný prales je domovem nepřeberného možství rostlin a živočichů.
Sýček obecný patří k ptákům velmi užitečným.
Jan Evangelista Purkyně učinil mnoho vědeckých objevů.
Alexandr rudohlavý je převážně pralesní pták.
Ara zelenokřídlý je pestře zbarvený papoušek.
Pěstování pokojových rostlin v interiérech.
Jarní kvetoucí rostliny se objevují s příchodem jara.
Ohrožený Amazonský prales čelí hrozbě zkázy.

Jan Viklef byl anglický filozof, teolog na Oxfordské univerzitě, realista novoplatonského zaměření a propagátor reforem církve. Velká část jeho učení byla oficiálně odsouzena coby hereze.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů