Oko

Most Golden Gate Bridge

Půvabný, pomerančově červený symbol San Francisca je se svojí délkou 2,7 kilometru jedním z nejdelších visutých mostů světa.

Most Golden Gate Bridge
Most Golden Gate Bridge. Obrázek: Wikipedia, autor: Quadell.

Když byl most přes Zlatou bránu Golden Gate Bridge 27. května 1937 uveden do provozu a spojil město San Francisco a Marin County, umlkly i hlasy těch, kteří opětovně říkali, že je nemožné takovéto mosty stavět. Jeho stavba byla samozřejmě nesmírně obtížná a vyžádala si i mnoho nehod mezi dělníky, kteří pracovali čtyři roky v obtížných podmínkách přílivů, mořských proudů a hustých mlh, aby vystavěli most dlouhý 2730 metrů.

Za konstrukcí mostu Golden Gate stojí inženýr Joseph Strauss. Poradcem mu byl architekt Irving Morrow, který dodal designu stylové prvky art-deco. Po dobu dvaceti let to byl most s největším rozpětím na světě - 1280 metrů mezi oběma mostními pilíři, které se vypínají do výše 227 metrů nad vodní hladinou při přílivu. Nejobtížnější byla stavba základů pro jižní mostní pilíř. Dělníci museli pracovat na vlečných člunech a přitom jimi smýkaly sem a tam obrovské vlny přílivu, když stavěli železobetonovou šachtu pro upevnění pilíře.

Když již oba mostní pilíře stály, museli odvážní dělníci balancovat na visutých lávkách a montovat drátěná lana. Každé z lan má průměr 91 centimetrů a skládá se z 27 572 jednotlivých drátěných pramenů. Každý pilíř musí nést vertikální zátěž na lano 95 tisíc tun a kotevní kvádry na každé straně pobřeží musí odolat tažnému zatížení 28,5 kilogramů.

Most je natřen pomerančovou barvou, která obsahuje látky chránící ocel před rezavěním. Barva Golden Gate Bridge má i tu výhodu, že její kontury jsou lépe viditelné v mlze, která se v těchto místech často vyskytuje.

Most se stal symbolem San Francisca a často je kulisou v různých filmech.


Další články

Kapličkový most stojí ve Švýcarsku.
Biotit (tmavá slída) má skelný lesk lupenitých krystalů.
Koulenka roste ve středozemní oblasti a střední Evropě.
Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice.
Doba železná byla obdobím rozkvětu území našich zemí.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Globularia cordifolia představuje středomořský element alpské flóry.
Žďákovský most se klene přes řeku Vltavu.
Břidlicovou střechu charakterizuje elegantní vzhled.
Strnad obecný dorůstá délky 15 až 17 centimetrů.
Květiny v oknech vysazujeme do květináčů a truhlíků.
Očkovací látka proti neštovicím byla objevena Edwardem Jennerem.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.

Most Golden Gate Bridge je visutý most u Sanfranciského zálivu přes průliv Golden Gate v Kalifornii, který spojuje město San Francisco s Marin County.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů