Oko

Plíce a plicní dýchání

Plíce a plicní dýchání
Plíce a plicní dýchání. Obrázek: Wikipedia, autor: Patrick.lynch.

Plíce jsou orgán lidského těla, který člověku umožňuje dýchání. Při nádechu se nám plíce naplní vzduchem. Vzduch obsahuje kyslík, který potřebujeme k životu. Při výdechu pak vzduch, nyní obsahující oxid uhličitý, kterého se naše tělo potřebuje zbavit, vytlačíme z plic ven do okolního prostoru.

Kolem plic tvoří ochranný koš žebra. Pod plicemi je umístěn sval, který se nazývá bránice. Pomocí mezižeberního svalstva dokážeme stahovat a roztahovat hrudní koš, což je pohyb umožňující výdech a nádech.

Při nádechu bránice poklesne a zároveň mezižeberní svaly roztáhnou žebra. Tím dojde k rozšíření hrudníku a do plic může průdušnicí volně proudit vzduch.

Plíce jsou tvořeny velkým množstvím drobounkých vzduchových váčků zvaných plicní sklípky, které jsou obklopeny tenoučkými cévami. Kyslík ze vzduchu prochází skrze plicní sklípky do cév a krví je poté rozváděn do celého těla. Jiné cévy přivádějí do plic oxid uhličitý, který v plicních sklípcích přechází do vzduchu a podléze je vydechován.

Při výdechu se bránice opět vyklene a mezižeberní svaly se uvolní. Hrudník se zmenší, plíce smrští a vzduch je z nich vytlačován ven.


Další články

Kamomil říční žije téměř přisedle.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Cvrčilka slavíková má za potravu především hmyz.
Světový meteorologický den byl ustanoven Kongresem WMO.
Bludné balvany kterých byly nalezeny desítky.
Cvrčilka říční se živí hmyzem.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Nakupování v Paříži která je také jedním ze světových měst shoppingu.
Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice.
Rak říční patří do řádu desetinožců.
Město Bodrum je pro Turky tradičním místem prožití nejhezčích týdnů roku.
Strnad obecný dorůstá délky 15 až 17 centimetrů.
Biotit (tmavá slída) má skelný lesk lupenitých krystalů.

Plíce a plicní dýchání umožňují zásobovat lidské tělo kyslíkem a zbavovat ho oxidu uhličetého. Jsou tvořeny miliony tenkostěnných váčků, plicních sklípků, které jsou opředeny krevními kapilárami.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů