Oko

Martin Behaim

Martin Behaim
Martin Behaim byl německý kartograf a mořeplavec.

V norimberském Germanisches National Museum se v sále č. 33 nachází malý glóbus, který roku 1492 zhotovil kartograf Martin Behaim, latinsky Martinus de Bohemia, tedy Martin z Čech.

Martin Behaim pocházel z norimberské patricijské rodiny, která zřejmě, někdy koncem 13. století, přišla do Německa z Čech. Sám Martin Behaim však již k Čechám žádný vztah neměl. Byl žákem matematika Johanna Müllera zvaného Regiomontanus. Díky svým znalostem se Martin Behaim dostal mezi rádce portugalského krále Jana II. Mezi jeho úkoly patřila vědecká příprava zámořských plaveb.

Martin Behaim se pravděpodobně účastnil jedné z expedic, které hledaly námořní cestu do Indie kolem Afriky. Výpravu vedl Diego Cao, na zpáteční cestě Cao zemřel a lodě dovedl zpět do Portugalska Behaim.

Roku 1491 se Martin Behaim vrátil do Norimberka a na přání měšťanů shrnul své znalosti při výrobě prvního moderního glóbu, na který zakreslil tři známé kontinenty a řadu velkých ostrovů v Atlantiku.

O tři roky později chtěl podniknout cestu z Portugalska do Německa a zpět, ale jeho úmysl byl zmařen piráty. Jeho loď přepadli ve vodách kanálu La Manche a poté drželi nějakou dobu Behaima v zajetí.

Po smrti krále Jana II. se Behaim snažil získat přízeň jeho nástupce krále Manuela a nakreslil pro něj mapu světa, na kterou zakreslil i nejnovější objevy Kryštofa Kolumba.

Roku 1506 se snažil sehnat dostatek finančních prostředků, avšak neuspěl.

Zemřel v chudobě roku 1507 v lisabonském dominikánském klášteře.


Další články

Kapličkový most stojí ve Švýcarsku.
Očkovací látka proti neštovicím byla objevena Edwardem Jennerem.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Břidlicovou střechu charakterizuje elegantní vzhled.
Biotit (tmavá slída) má skelný lesk lupenitých krystalů.
Doba železná byla obdobím rozkvětu území našich zemí.
Květiny v oknech vysazujeme do květináčů a truhlíků.
Žďákovský most se klene přes řeku Vltavu.
Koulenka roste ve středozemní oblasti a střední Evropě.
Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Most Golden Gate Bridge spojuje město San Francisco s Marin County.
Strnad obecný dorůstá délky 15 až 17 centimetrů.

Martin Behaim byl německý kartograf a mořeplavec, jehož rod pocházel z Čech.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů