Oko

Světový meteorologický den

Světový meteorologický den
Světový meteorologický den. Obrázek: Wikipedia.

Světový meteorologický den, 23. březen, si připomínáme jako výroční den, kdy roku 1950 nabyla platnost Dohoda o Světové meteorologické organizaci (WMO) z roku 1947.

Tento svátek meteorologů byl ustanoven Kongresem WMO v roce 1960 a je slaven každoročně od roku 1961, přičemž je zaměřen na témata, doporučená řídícími orgány WMO. Například v roce 1978 byl Světový meteorologický den věnován tématu "Meteorologie pro budoucnost", v roce 1979 tématu "Meteorologie a energetika", v roce 1982 "Pozorování počasí z vesmíru" či v roce 1985 "Rozšiřování pouští a změny podnebí".

Při příležitosti Světového meteorologického dne informují meteorologové pomocí médií o aktuálních meteorologických problémech a výsledcích své činnosti.


Další články

Horský ledovec vyplňuje údolí ve tvaru U.
Strnad obecný dorůstá délky 15 až 17 centimetrů.
Liška obecná je u nás nejrozšířenější psovitou šelmou.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Topinambur pochází ze severní Ameriky.
Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice.
Sýček obecný patří do čeledi puštíkovití.
Ve Vysokých Tatrách byl objeven ledovec ukrytý pod suťovištěm.
Plovoucí ledovec se oddělil od ledovcových polí.
Bludné balvany kterých byly nalezeny desítky.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Nakupování v Paříži která je také jedním ze světových měst shoppingu.
Epifytické rostliny rostou na jiných rostlinách, aniž by jim škodily.

Světový meteorologický den se slaví každoročně 23. března, tedy v den, kdy v roce 1950 vstoupila v platnost mezinárodní úmluva o založení Světové meteorologické organizace (WMO).

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů