Oko

Krasová část Údolí Říčky

Ochozská jeskyně, Krasová část Údolí Říčky
Vstup do Ochozské jeskyně v krasové části Údolí Říčky. Obrázek: Wikipedia, autor: Jiří Komárek.

Krasová část Údolí Říčky je na severu omezena Ochozem u Brna a částí údolí nad Hádkem, na východě Hostěnicemi, na jihu spojnicí Bělkův mlýn - Hostěnice a na západě lesním masivem táhnoucím se ke Kanicím a údolí Svitavy. Tvoří vlastně střed údolí Ą5íčky (která jižně od Brna dostává název Zlatý potok). V této části je několik zajímavých jeskyní, známých nejen jako důležité krasové jevy, ale i jako významná archeologická naleziště.

Údolí Říčky je přírodní rezervace nacházející se v jižní části Drahanské vrchoviny v chráněné krajinné oblasti Moravský kras, po obou stranách potoka Říčky.

Údolí Říčky je v krasové části zahloubeno do vápenců a tvoří malou krasovou oblast, která se táhne od Hrádku k Hornímu mlýnu. Údelí je velmi zalesněné, romantické a pouze ve své spodní části narušené výstavbou rekreačních chat a zařízení. V jeho dolní části doznívá rekreační pás dolní části Říčky, na severu pak je nově vybudovaná rekreační oblast u Hádku.


Další články

Staré město Dubrovník je postavené z kamene světlé barvy.
Jarní kvetoucí rostliny se objevují s příchodem jara.
Ohrožený Amazonský prales čelí hrozbě zkázy.
Kolokázie jedlá se v Evropě pěstuje jako okrasná rostlina.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Dešťovka obecná žije ve velkém množství v půdě.
Pěstování pokojových rostlin v interiérech.
Větrné mlýny v oblasti ležící kolem Severního moře.
Jan Viklef vystudoval teologii, filozofii a právo v Oxfordu.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Historie Moravského krasu je značně složitá.
Tropický deštný prales je domovem nepřeberného možství rostlin a živočichů.
Bahamské ostrovy mají celosvětově zaregistrováno 3 procenta lodí.
Francouzské Antily v Karibiku.

Krasová část Údolí Říčky je území, na kterém se nachází množství krasových jevů, z nichž k nejznámějším patří jeskynní systém Hostěnického propadání, Ochozské jeskyně nebo jeskyně Pekárna.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů