Oko

Kropenáč vytrvalý

Kropenáč vytrvalý
Kropenáč vytrvalý (Swertia perennis). Obrázek: Wikipedia, autor: Vavrik.

Kropenáč vytrvalý je vytrvalá, středně vysoká, ozdobná, lysá horská bylina, jinak též nazývaná ďubanka či swertka. Vytrvává v půdě krátkým, plazivým, větveným oddenkem s četnými postranními kořeny. Přímé, jednoduché, pouze v květenství větvené hranaté lodyhy jsou obvykle fialově naběhlé a dosahují výšky až 50 centimetrů. Dolní listy jsou široce elipsovité až vejčité, tupé, klínovitě zúžené v dlouhý řapík, s výraznou žilnatinou. Lodyžní listy jsou vstřícné až střídavé, krátce řapíkaté nebo přisedlé, podlouhle kopinaté, až elipsovitě vejčité, poloobjímavé. Květenstvím je vrcholový, jednoduchý nebo větvený hrozen s křídlatě čtyřhrannými stopkami. Oboupohlavné pravidelné, pětičetné úhledné květy mají pětidílný kalich s čárkovitými a nafialovělými ušty. Pěticípá kolovitá koruna je ocelově šedomodrá až fialová, tmavě tečkovaná, v ústí zelená. Jednotlivé dlouze špičaté, hluboce od sebe oddělené cípy mají na spodině dva třásnité, fialové medníky. Kvete v červenci až srpnu. Plody jsou jednopouzdré, mnohosemenné tobolky, pukající dvěma chlopněmi. Drobná semena jsou po obvodu lemována přerušovanou, široce křídlatou obrubou. Rozmnožuje se semeny, která po otevření tobolek vypadávají do okolí mmateřské rostliny. V ČR je sastoupen ve dvou plemenech, navzájem si dosti podobných.

Roste zejména v Evropě. Na území ČR se vyskytuje porůznu v horských oblastech a místy zasahuje až do subalpínského pásma. Je častý na rašelinných a bahnitých místech, kolem horských potoků a pramenišť, v horských sutích. Je oblíbenou horskou rostlinou, která se vlivem postupného odvodňování a zúrodňování horských niv znatelně ztrácí. Je nutné ho chránit zejména v chráněných územích.

Díky charakteristickým botanickým znakům se kropenáč vytrvalý snadno určuje.


Další články

Hrad Vízmburk založil v první polovině 13. století pan Tas z Vízmburka.
Jak na správné držení těla u dětí které tráví čas sezením.
Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice.
Pěstování pokojových rostlin v interiérech.
Jarní kvetoucí rostliny se objevují s příchodem jara.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Rozhledna Řimbaba se nachází v areálu bývalého dolu.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.
Zelená Sahara rozkvetla před 20 000 až 5000 lety.
Hrad Rabí má pro návštěvníky připraveno několik nádvoří, hradních paláců a rozlehlých sklepení s krápníkovou výzdobou.
Epifytické rostliny rostou na jiných rostlinách, aniž by jim škodily.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Hrad Neuschwanstein je magnet pro turisty z celého světa.
Kokosová palma roste v tropickém pásmu.

Kropenáč vytrvalý roste v České republice na Šumavě, v Krušných horách, Jizerských horách, Krkonoších a Hrubém Jeseníku.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů