Oko

Julius Caesar stál u vzniku starověkého informačního média

Julius Caesar
Julius Caesar stál u vzniku starověkého informačního média.

Patrně nejznámější vládce starověkého Říma Gaius Julius Caesar vešel do dějin mnoha svými činy.

Jením z těchto činů je i ten, díky kterému se stal zakladatelem starověkého informačního média. Aby bylo obyvatelstvo Říma informováno o aktuálním dění, nechal Caesar od roku 59 př. n. l. tesat na kamenné desky zprávy o aktuálních dobových událostech, které se právě odehrály.


Další články

Kapličkový most stojí ve Švýcarsku.
Most Golden Gate Bridge spojuje město San Francisco s Marin County.
Potápník vroubený je vodní dravec velký 30 až 35 mm.
Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice.
Očkovací látka proti neštovicím byla objevena Edwardem Jennerem.
Smoothie recepty přináší překvapení v podobě chuti.
Biotit (tmavá slída) má skelný lesk lupenitých krystalů.
Likvor cerebrospinalis je mozkomíšní mok.
Archaické období starověkého Řecka bylo dobou vzniku městských států.
Žďákovský most se klene přes řeku Vltavu.
Vznik ropy byl dlouho záhadou.
Martin Behaim byl německý kartograf a mořeplavec.
Potápník široký je rozšířen ve střední a jižní Evropě.
Kočičky do vázy jsou z keře vrby jívy.

Julius Caesar stál u vzniku starověkého informačního média, nechal tesat na kamenné desky zprávy o aktuálních událostech.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů