Oko

Planeta Merkur

Planeta Merkur
Obrázek planety Merkur složený ze snímků sondy Mariner 10.

Merkur je planeta obíhající Slunce nejblíže ze všech planet sluneční soustavy. Své jméno získala podle boha obchodu, na kterého Římené přenesli všechny vlastnosti řeckého posla bohů Herma.

Střední vzdálenost planety Merkur od Slunce je 58 milionu km (0,39 AU) a jeden její oběh trvá 88 dní, kdežto jedno otočení kolem osy 58,65 dne (tj. 2/3 oběžné doby). Při průměru 4878 km činí hmotnost Merkuru 5,5 % hmotnosti Země, takže tato planeta má hustotu 5432 kg/m3.

Merkur je planeta, která nemá téměř žádnou atmosféru a sluneční záření ohřívá jeho povrch na denní straně nad 350 °C, zatímco na noční klesá teplota pod 170 °C. Přesto není vyloučeno, že na jeho pólech by mohly být stopy vodního ledu, jak naznačují nedávná radarová pozorování.

Protože Merkur obíhá uvnitř dráhy Země, nemůžeme ho nikdy pozorovat v opozici se Slencem (na protilehlém místě oblohy), nýbrž nejdále 28° střídavě na východ nebo západ od Slunce. Z tohoto důvodu ho lze spatřit při tzv. západní elongaci krátce před východem Slunce nad východním obzorem a při východní elongaci těsně po západu Slunce nad západním obzorem.

Ani velkým dalekohledem toho na Merkuru nelze mnoho spatřit. Za většinu našich současných informací o této planetě vděčíme sondě Mariner 10, díky které víme, že její povrch se podobá povrchu Měsíce. Je pokryt jak krátery vulkanického původu, tak krátery impaktními. Naproti tomu nitro připomíná mohutností jádra spíše Zemi.


Další články

Sůl hrála v historii vždy významnou roli.
Planeta Venuše představuje třetí nejjasnější objekt pozemské oblohy.
Amazoňan kubánský žije na Kubě a dalších ostrovech.
Sůl kamenná vytváří velké krystaly.
Dikobraz běloocasý patří mezi hlodavce.
Slivoň trnka kvete v březnu a dubnu.
Černé fazole se hodí jako příloha.
Město Phnompenh je metropole Kambodže.
Ostrov Srí Lanka oplývá divukrásnou přírodou.
Netýkavka nedůtklivá roste také na území České republiky.
Inflace a starověký Babylon po smrti Alexandra Velikého.
Byzantská říše po celou dobu své existence čelila nájezdům.
Vesuvian se nachází i severozápadně od Chebu.
Babylonská říše byla významným centrem Mezopotámie.

Planeta Merkur se podobně jako ostatní planety sluneční soustavy zrodila akrecí z pracho-plynného disku, jenž obíhal kolem rodícího se Slunce před přibližně 4,5 miliardami let.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů