Oko

Sůl kamenná

Sůl kamenná
Sůl kamenná je bezbarvý nerost.

Sůl kamenná vytváří velké krystaly narostlé v drúzách a na puklinách, vzácněji jsou zarostlé v jílu, anhydritu nebo v kainitu. Sůl kamenná krystalizuje téměř výlučně v krychlích, které jsou často deformované a mají zaoblené plochy. Vzácnější jsou osmistěny a kosočtverečné dvanáctistěny, tvoří také kostrovité krystaly. Sůl kamenná se vyskytuje i kusová, v zrnitých nebo vláknitých agregátech, jako vlasovité výkvěty a krápníky. Lze také nalézt pseudomorfózy jílu nebo sádrovce po soli kamenné.

Štěpnost soli kamenné je dokonalá podle ploch krychle. Lom je lasturnatý. Sůl kamenná je dosti křehká. Hustota 2,1 až 2,2. Čiská sůl kamenná je bezbarvá, nečistoty ji zbarvují červeně, šedě (živce, jíl), žlutě (oxidy železa). Modrá až fialová sůl s nepravidelným vybarvením byla v nitru Země vystavena radioaktivnímu záření.

Sůl kamenná je snadno rozpustná ve vodě, nasycený roztok obsahuje 35,9 % soli.

Před 275 až 225 miliony lety, v období permu, se v dnešní severovýchodní oblasti Německa usadily na dně vysychajícícho moře nejprve špatně rozpustné soli, později s dalším postupem vysychání pak i ty lépe rozpustné v pořadí: vápenec, sádrovec, anhydrit, sůl kamenná, draselné soli. Dnes představuje živoucí příklad takového procesu Mrtvé moře. Když se na vrstvách soli usadily mohutné vrstvy nových sedimentů, začala být dobře plastická sůl o nižší specifické váze jejich vahou vytlačována v hornině vzhůru a vytvořila sloupcovité tzv. diapirové vrásy nebo solné dómy.

Výkvěty soli vznikají ve stepích a na pouštích nebo na okrajích slaných jezer jako takzvaná pouštní nebo stepní sůl.

Se solí kamennou se často setkáváme jako se sublimačním sopečným produktem.

Jako pochutina je sůl známa již od nejstarších časů a téměř všechny národy ji mají v úctě jako symbol pohostinnosti, věrnosti a v neposlední řadě nepostradatelnosti.

Byl to patrně první nerost, který začali lidé již v době kamenné těžit.


Další články

Sůl hrála v historii vždy významnou roli.
Krajník pižmový patří mezi chráněné živočichy.
Ostrov Srí Lanka oplývá divukrásnou přírodou.
Město Phnompenh je metropole Kambodže.
Slivoň trnka kvete v březnu a dubnu.
Inflace a starověký Babylon po smrti Alexandra Velikého.
Byzantská říše po celou dobu své existence čelila nájezdům.
Vesuvian se nachází i severozápadně od Chebu.
Netýkavka nedůtklivá roste také na území České republiky.
Kyjovka šupinatá žije ve Středozemním moři.
Babylonská říše byla významným centrem Mezopotámie.
Černé fazole se hodí jako příloha.
Zlatý poklad z Qatny v západní Sýrii, kde nalezli archeologové bohatě vybavený královský hrob.
Amazoňan kubánský žije na Kubě a dalších ostrovech.

Sůl kamenná je v úměrném množství velmi důležitá sloučenina potřebná pro životní funkce většiny živých organismů. V přírodě se přirozeně vyskytující nerost kamenné soli je nazýván halit.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů