Oko

Vesuvian

Vesuvian
Vesuvian, lokalita Hazlov, zdroj: Lubor Ferenc.

V sopečných vyvrženinách na Vesuvu i v mohutných balvanech dolomitu a vápence v Itálii je hojně k nalezení tmavozelený nerost. Podle zevních vlastností byl v dřívějších dobách pokládán za turmalín, olivín nebo topaz. Freiberský mineralog A. G. Werner objevil, že se jedná o samostatný nerost a podle naleziště jej nazval vesuvian. Je to velmi složitý křemičitan především vápenohořečnatý s podíly železa a hliníku. Často obsahuje i příměsi jiných prvků, především chromu, manganu a berylia.

Čtverečnaté krystaly vesuvianu tvoří nízké tlusté sloupce, někdy i dipyramidy, ale nejčastěji je ve stébelnatých nebo zrnitých až celistvých agregátech. Krystaly jsou nezřetelně štěpné s nerovným až tříštivým lomem a mívají na svých plochách skelný až smolný lesk. Jsou poměrně křehké, obyčejně jen průsvitné nebo neprůhledné, barvu mají hnědou nebo zelenou v různých odstínech, někdy i modrou nebo černozelenou. Podle barvy se rozeznávají jeho odrůdy, např. hnědý egeran, žlutý xanit, světle modrý cyprin, zelený kalifornit a černozelený viljujit. Vnějšími vlastnostmi se vesuvian často podobá hnědému granátu, turmalínu, epidotu nebo zirkózu, od nichž se nejspolehlivěji rozezná zkoumáním optických vlastností v průhledných výbrusech (velmi tenkých destičkách) nerostu pod mikroskopem.

Vesuvian je význačným nerostem kontaktně přeměněných vápenců na styku s vyvřelinami, kde vznikl spolu s grosularem, wollastonitem, diopsidem a s celou řadou dalších nerostů přeměnou hlinitých a jiných příměsí, které vápence často obsahují. Vzácněji se vyskytuje také na trhlinách některých rul a chloritických břidlic, někdy i v hadcích. Zajímavé je, že se nevyskytuje ve vyvřelinách.

Mezi proslulá naleziště vesuvianu patří Hazlov severozápadně od Chebu s bohatými nálezy hnědého egeranu, granátem, albitem a wollastonitem. Vzácněji se vyskytuje také u Orlíku a hojný je ve vápenci u Bludova na severní Moravě a v Žulové ve Slezsku.

Některé odrůdy vesuvianu, například kalifornit, se místy zpracovávají na levnější ozdobné kameny do šperků, nebo se z nich vyrábějí drobné ozdobné umělecké předměty.


Další články

Červená barva krve je výsledek krvinek.
Byzantská říše po celou dobu své existence čelila nájezdům.
Siegfried a poklad Nibelungů ukrytý ve vodých Rýna.
Kyjovka šupinatá žije ve Středozemním moři.
Babylonská říše byla významným centrem Mezopotámie.
Slivoň trnka kvete v březnu a dubnu.
Černé fazole se hodí jako příloha.
Zlatý poklad z Qatny v západní Sýrii, kde nalezli archeologové bohatě vybavený královský hrob.
Inflace a starověký Babylon po smrti Alexandra Velikého.
Město Phnompenh je metropole Kambodže.
Amazoňan kubánský žije na Kubě a dalších ostrovech.
Mádie setá pochází z Jižní Ameriky.
Krajník pižmový patří mezi chráněné živočichy.
Ostrov Srí Lanka oplývá divukrásnou přírodou.

Vesuvian vytváří řadu odrůd, z nichž u nás je nejznámější egeran, nacházený severozápadně od Chebu. Jedná se o minerál s proměnlivým vzhledem, od kusové neprůhledné hmoty až po dokonale průhledné zelené krystaly.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů