Oko

Babylonská říše

Babylonská říše
Babylonská říše za vlády Chammurapiho.

Po útocích kočovných kmenů skončila ve starověké Mezopotámii nadvláda Uru. Kolem roku 1894 př. n. l. byla v Babylonu založena dynastie, která vládla 300 let.

Babyloňané začali ovládat jižní Mezopotámii za vlády svého šestého panovníka Chammurabiho (1792 až 1750 př. n. l.). Byl to velmi schopný panovník. Proslavil se sbírkou zákonů a po bouřlivých dobách dosáhl v této oblasti stability.

Babylon se stal významným centrem Mezopotámie. Babylonská armáda byla velmi disciplinovaná a dobyla městské státy Isin, Elam, Uruk i království Mari. Mezopotámie však neměla přesně stanovené hranice, proto byla při útocích zranitelná. Obchod a kultura vzkvétaly 150 let, ale v roce 1595 př. n. l. vyplenili Babylon Chetité. Babylonská města ještě přibližně sto let prosperovala pod vládou cizích panovníků. Poté Babylon na 150 let zastínila Asýrie, která se stala velkou říší.

Babylonští matematici vynalezli systém počítání založený na šedesátkové soustavě, která se dochovala do dnešních dní v počtu minut za hodinu a stupňů v kruhu (60x6). Babylonští učenci rozvinuli rané vědy a astrologii na základě poznatků získaných od Sumerů.


Další články

Lidé a rostliny spolu žijí již od pradávna.
Zlatý poklad z Qatny v západní Sýrii, kde nalezli archeologové bohatě vybavený královský hrob.
Amazoňan kubánský žije na Kubě a dalších ostrovech.
Mádie setá pochází z Jižní Ameriky.
Krajník pižmový patří mezi chráněné živočichy.
Kyjovka šupinatá žije ve Středozemním moři.
Město Phnompenh je metropole Kambodže.
Ostrov Srí Lanka oplývá divukrásnou přírodou.
Černé fazole se hodí jako příloha.
Huseník alpský rozeznáme podle tvaru listů.
Byzantská říše po celou dobu své existence čelila nájezdům.
Inflace a starověký Babylon po smrti Alexandra Velikého.
Siegfried a poklad Nibelungů ukrytý ve vodých Rýna.
Krajník hnědý dosahuje velikosti 16 až 21 mm.

Babylonská říše vznikla zhruba na konci 19. století př. n. l., poté se Babylon stal významným centrem Mezopotámie.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů